I kveld tennes 40 lyspunkter langs denne promenaden

Nyheter: Flere hundre meter langs Nidelva ved Bakklandet blir lyssatt tirsdag denne uka.

I 21.30-tiden tirsdag kveld blir det lys i 3o punkter langs elvepromenaden mellom Elgeseter bru og Nidelven Terrasse. I tillegg blir det 14 spotlights under brua.

– Belysningen har to hensikter. De nye lysene skal gjør det tryggere å ferdes på turstien. Dernest skal lyspunktene bidra til å fremheve og bevare det historiske miljøet, forteller Kristin Bredal, daglig leder og sjefdesigner i designkontoret Zenisk, til Adresseavisens papirutgave.

Lysprosjektet er den del av lyskonseptet «Følg hjertet». Trondheim kommune har igangsatt prosjektet en Blå tråd for å gjøre Kanalen og Nidelva mer tilgjengelig.

Prosjektområdet spenner over nesten fem kilometer langs kanalen og Nidelva. Marinen skal også tilrettelegges for bruk om kvelden uten at utsikt til Nidarosdomen forstyrres.

» Lysplanen skal fremheve de ulike stedenes karakter og egenart. I dag er elverommet mørkt, det ønsker man å bevare. Mørket skal ivaretas gjennom å kontrollerte refleksjoner til vannet. De historiske fasadene skal svakt lyses opp på bestemte tidspunkt. Dette skal legge tilrette for å gi en ny dimensjon av opplevelse av stedene langs elva»,  heter det på Zenisk sine hjemmesider.

– Blir veldig flott

– Det blir ingen spesiell seremoni når lysene blir tatt i bruk. De kommer bare automatisk på når kveldsmørket begynner å senke seg tirsdag kveld. Det kommer til å bli veldig flott, sier Helge Eriksen, byggeleder i bygg- og anleggsfirmaet Opak, til Adresseavisen.

Det er Miljøpakken som står for finansieringen. Totalbudsjettet for strekningen Elgeseter bro – Bakklandet er på 2,9 millioner kroner.

– Dette inkluderer den siste delstrekningen langs elvepromenaden på Bakklandet, men det er foreløpig uvisst når den blir beslyst, opplyser Kari-Anne Rørstad i Miljøpakken.