– Timingen for å starte bedrift er bedre enn på lenge

Nyheter: 250.000 nordmenn har konkrete planer om å starte egen bedrift, mens hele 500.000 drømmer om det, viser en undersøkelse som er gjennomført av Ipsos MMI for DNB.

– Dette lover godt. Timingen for å starte bedrift er bedre nå enn på lenge, mener småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm

Norsk økonomi går så det suser selv om det er krise i euroområdet og oppbremsing i den globale veksten. DNBs makroøkonomer har anslått at fastlandsøkonomien vil vokse med 2,9 prosent i 2013.

– Nyskaping er imidlertid helt avgjørende for at norsk næringsliv og norsk økonomi skal kunne utvikles i riktig retning. Jeg håper derfor at mange setter planene sine ut i livet og lykkes med dem. De som har en unik forretningsidé og en gjennomtenkt forretningsplan har de beste forutsetningene for å kunne gjøre det bra, sier Dokk Holm i en pressemelding.

Kvinnene har ideene

Bare én av ti av gründerdrømmere har veldig konkrete planer om å starte egen bedrift. Fire av ti har ganske konkrete planer. Totalt sett har så mange som én av to drømmere veldig konkrete eller ganske konkrete planer.

Undersøkelsen viser også at mer enn halvparten mener at det viktigste for at de skal kunne starte for seg selv er kapital og penger, dernest kompetanse.

Langt flere menn enn kvinner sier at de også trenger en idé. Mange menn har altså planer om å starte for seg selv uten å ha en klar formening om hva de skal drive med.

Det kan tyde på at mange menn har selvtillit og mot, men mangler en klar idé samt kapital og kompetanse, mens flere kvinner har en klar forretningsidé, men også de mangler penger og kompetanse.

Mange som starter bedrift gjør de samme feilene. Les småbedriftsøkonomens beste tips:

1. Du er for optimistisk. Regn med at det kan gå både to og tre år før du driver lønnsomt. Innstill deg på å jobbe lange dager.

2. Lag en plan som inneholder en forretningsidé, markedsmuligheter, konkurrentanalyse, inntekts- og kostnadsprognose.

3. Du lykkes kanskje ikke med den opprinnelige planen, ha derfor en plan B.

4. Pengene kommer ikke inn av seg selv med mindre du får oppgjør med en gang. Ta høyde for at innkreving vil ta tid og/eller koste penger. Det finnes finansielle produkter og /eller selskaper som kan hjelpe deg å drive inn fordringene.

5. Du klarer deg ikke uten uten en økonomisk buffer, likvider eller en kassekreditt. Du må ha penger til å gjøre opp for deg når du skal, ellers risikerer du å bli slått konkurs. Det koster å vokse. Du må ha finansielle muskler den dagen du trenger å investere.

6. Ikke velg lokale kun etter pris. Tenk på at lokalets utforming og beliggenhet kan være avgjørende for omsetningen. Vurder dette opp mot leiepris. Vær kreativ, kanskje kan du fremleie deler av lokalet?

7. Uforutsette utgifter vil dukke opp. Innbetalinger og god kostnadskontroll sikrer driften. Sørg for at pengene kommer inn og sett tæring etter næring.

8. Det er ikke lett å få tilgang på kapital. Du bør ha spart opp litt kapital. Legg frem forretningsplanen for banken, aktuelle investorer og støtteinstanser.

9. Det tar vanligvis lang tid før du kan leve godt av å drive egen bedrift. De fleste tar ut lite lønn de første årene.
10. Du tror det er best med nær familie og venner i et evt. styre til bedriften din. Not. Dine styremedlemmer må ha god kompetanse og kunne gi gode råd. Pass på at du har gode støttespillere.