Tilbød penger for å skyte eksdama i knærne, så satte han fyr på en bil til en halv million

Nyheter: 27-åring dømt for plagsom adferd mot en ekskjæreste og for å ha satt fyr på en bil.

I den ferske dommen fra Sør-Trøndelag tingrett går det frem at 27-åringen gjentatte ganger tok kontakt med sin ekskjæreste via tekstmeldinger og telefon » i et slik volum at det opplevdes plagsomt».

I tillegg tilbød han en annen kvinne penger for å skyte ekskjæresten i knærne og skal uttalt at han hadde tilbudt flere andre penger for å skade ekskjæresten fysisk. Hendelsene skjedde over et tidsrom på tre dager, og det hele kulminerte med at 27-åringen satte fyr på en bil:

500.000,-

Retten bemerker at det er det grove skadeverket som er bærende for straffutmålingen. Påtenningen av bilen medførte at bilen ble totalskadet og det fremgikk av saksdokumentene at forsikringsselskapet har utbetalt et forsikringsoppgjør på i overkant av 500 000,- kroner.

I straffskjerpende retning ble det lagt vekt på at påtenningen av bilen skjedde på nattestid i nærheten av et leilighetskompleks.

27-åringen begikk handlingene i prøvetiden fra narkodom fra 2019, og ble dømt til seks måneder i fengsel.