Gjennombrudd for tidligere NTNU-studenter

Nyheter: Det startet som et hobbyprosjekt ved siden av masteroppgaven. Nå er den spanske naturgassgiganten Gas Natural Fenosa med på laget.

Med nyutviklet teknologi lyktes nylig det trønderske selskapet, Connect LNG, med gassoverføring fra skip til kai. Nå skal den miljøvennlige teknologien erstatte dagens kaistrukturer.

– Vi har utviklet en teknologi som muliggjør overføring av gass mellom skip og terminaler. Teknologien reduserer investeringskostnader med opptil 80 prosent. I tillegg installeres kaianlegget på en sjettedel av tiden sammenliknet med eksisterende overføringsløsninger. Naturgass er en viktig komponent i overgangen til fornybarsamfunnet. Vårt produkt var det som manglet for å imøtekomme etterspørselen, sier Miriam Wennberg, co-founder og CFO i Connect LNG, i en pressemelding.

95 prosent var ikke godt nok

Det hele startet for vel ti år siden da en erfaren kaptein irriterte seg over de lange og dyre kaistrukturene for gassoverføring fra skip til kai. Han mente det måtte være en enklere, rimeligere og ikke minst mer miljøvennlig måte å overføre naturgass på enn dagens løsning.

– Seks år senere, da vi skulle skrive masteroppgave på NTNU, lot vi oss inspirere av kapteinen. Vi kom frem til at det var en flaskehals i industrien. Investeringskostnaden for utbygging av LNG-terminaler var for høy, hovedsakelig fordi teknologien som kunne redusere utgiftene ikke eksisterte. Den måtte utvikles for å muliggjøre prosjektene rent økonomisk, sier Wennberg.

Studentgjengen dannet et forskningsteam for å videreutvikle teknologien i testbasseng.

Gjennom Innovasjon Norges miljøteknologiprogram bygget de den første enheten. De kom også i kontakt med nøkkelpersoner fra industrien gjennom Innovasjon Norges mentorprogram.

– Jeg vil si at produktet var 95 prosent ferdigutviklet, men i en konservativ industri er ikke det godt nok. Kundene trengte å se systemet i drift, legger Wennberg til.

De ble nødt til å bygge en enhet som kunne dokumentere vellykket overføring av gass fra skip til land for å overbevise markedet.

Tidligere NTNU-studenter revolusjonerer naturgassnæringen med flytende rigg.

Det spanske gasselskapet Gas Natural Fenosa (GNF) var interessert i teknologien og ønsket et samarbeid med Connect LNG.

På veldig liten tid ble det lille norske teamet spleiset med en internasjonal arbeidsstyrke bestående av blant annet spanjoler, franskmenn, svensker, nederlendere, italienere, engelskmenn og new zealendere. Halvparten av leverandørene var norske, og den andre halvparten utenlandske. Sammen bygget de systemet ved Vard i Brevik.

– Med norsk-kinesisk investor og representasjon i den Dominikanske republikk og Melbourne er vi «born global». Derfor var det utrolig kult at vi mobiliserte så mange internasjonale krefter også på den lille øya utenfor Porsgrunn. På et tidspunkt var vi over 100 personer som jobbet på spreng slik at vi skulle holde tidsfristen, sier Wennberg i Connect LNG.

Reduserer store menger CO2

I oktober lyktes Connect LNG med overføring av 400 kubikk LNG fra skip til land, som tilsvarer rundt 10 lastebiler med gass.

For hvert salg Connect LNG gjør reduseres, i mange tilfeller, CO2-utslippet tilsvarende 32.000 biler – lik hele elbilparken i Norge. Markedspotensialet tilsvarer CO2-utslippet til hele bilparken i Norge, Sverige, Danmark og Finland tilsammen.

Nå som produktet er realisert venter en viktig strategiprosess. Wennberg kan røpe at selskapet har aggressive vekstambisjoner fremover. En del av planen videre er å etablere kontorer nær nøkkelmarkedene i Karibien, Sørøst-Asia og i Middelhavet for å imøtekomme deres etterspørsel.