Terrortiltale mot tenåring: Sverget troskap til IS, studerte giftoppskrifter og tok bombekurs

Nyheter: Den tiltalte 16-åringen fra Syria avviser fullstendig at han hadde terrorplaner og var med i IS. Aktoratet mener han forberedte en terroraksjon i Norge.

Tiltalen i saken som kommer opp for Oslo tingrett, består av kun to enkle poster: Forberedelser til å begå terror og deltakelse i en terrororganisasjon.

Men under hvert tiltalepunkt er en lang rekke underpunkter som i detalj beskriver det som skal være guttens aktiviteter hovedsakelig på nettet fra fjor høst til februar i år.

Listen kan leses som en innholdsfortegnelse over påtalemyndighetens beviser mot den 16 år gamle gutten fra Syria.

– Jeg mener at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avverget et mulig terrorangrep i Norge ved å pågripe tiltalte. Det var helt nødvendig for å få avverget det, sier statsadvokat Marit Formo til Nettavisen , som først omtalte nyheten om at det var tatt ut tiltale mot gutten.

Hovedforhandlingen starter tirsdag. Domstolen har satt av elleve dager til den.

Søkte etter nattklubber

Under Post 1 om terrorforberedelser står det blant annet at tiltalte:

* Tok nettbasert kurs i produksjon av eksplosive innretninger.

* Lastet ned og gjorde seg kjent med en lang rekke dokumenter som omhandler bombeproduksjon og -detonasjon, gisseltaking og drapsmetoder og forskjellige giftstoffer og virkningen av dem.

* Gjorde en rekke antatt terrorrelaterte søk på Google og andre søketjenester på nettet, blant annet på «Overfylte/trafikkerte steder i Norge», «Underholdningssteder i Norge» og «Nattklubber i Norge».

– Dette er etter vår oppfatning en del av tiltaltes forberedelser til en terrorhandling her i Norge. Nettsøkene kan ha betydning for hvilke steder tiltalte så for seg å gjennomføre terrorhandlingen, skriver Formo i en epost til NRK.

Sverget troskap til IS

I Post 2, om deltakelse terrororganisasjonen IS, hevdes det blant annet at tiltalte:

* Avla troskapsed til IS og overførte 1.390 kroner til et nettsted med IS-propaganda.

* Delte tekster, lydfiler og nyheter om IS, skrev meldinger, deltok i diskusjoner og ga råd til andre deltakere i gruppene han frekventerte.

* Bisto IS i å spre propaganda, blant annet ved å laste ned og publisere flere propagandavideoer på Twitter og laget en instruksjonsvideo om hvordan andre kunne publisere IS-videoer uten at de ble fanget opp og stanset.

– Ytterligere forberedelser ble stanset ved at han ble pågrepet av politiet 4. februar 2021, heter det i tiltalen.

Nekter straffskyld

16-åringen, som snakker dårlig norsk, har ikke villet la seg avhøre av PST. Hans forsvarer avviser at hans klient hadde terrorplaner.

– Det er tale om et barn som etter vårt syn ikke hadde tenkt å gjennomføre noen terrorhandling. Vi mener det derfor ikke kan konstateres at mulig terrorangrep er blitt avverget, skrev advokat Andreas Berg Fevang i en SMS til NTB da nyheten om tiltalen ble kjent.

Han har fått medhold av Oslo tingrett i at rettssaken skal underlegges betydelig hemmelighold, hovedsakelig på grunn av tiltaltes unge alder.

Riktignok gir ikke retten ham medhold i at hele saken skal føres helt uten tilhørere, pressen får følge saken digitalt, men er ilagt referatforbud for store deler av innholdet – blant annet guttens forklaring og forklaringene til fire vitner.

Pressen: Uakseptabelt

«Retten mener en løsning med delvis referatforbud best balanserer hensynet til tiltaltes vern av privatliv og beskyttelse mot identifikasjon, men samtidig sikrer pressens kontrollfunksjon i rettsprosessen. Videre har retten balansert aktoratets behov for diskresjon når sakkyndig vitne skal forklare seg holdt opp mot offentlighetens interesse,» skriver tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg i kjennelsen.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening mener beslutningen er uakseptabel og har anket den inn for lagmannsretten.

(©NTB)