Terrorsiktet 16-åring mistenkt skal ha blandet gift for å ta livet av «vantro»

Nyheter: Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra 16-åringen som fredag ble varetektsfengslet, etter at PST siktet ham for forberedelser til terrorhandlinger.

Lagmannsretten avviste tirsdag anken fra 16-åringens forsvarer. På samme måte som Oslo tingrett, kom ankedomstolen til at det ikke var til å komme utenom å fengsle gutten, til tross for hans unge alder. Til det er faren for bevisforspillelse for stor.

– I likhet med tingretten finner lagmannsretten at det er skjellig grunn til mistanke om at siktede er skyldig etter siktelsen, og således at han var i ferd med å tilvirke giftblandinger, med terrorhensikt – dvs. i den hensikt å ta livet av «vantro», skriver lagmannsretten.

Dommerne viser til at noe gift allerede var laget, og mistanken om at han hadde til hensikt å utføre handlinger med den blir underbygget av uttalelser som er kommet fram i chattelogger etterforskningen har avdekket innholdet i.

Det er spesielle vilkår i loven for å varetektsfengsle barn under 18 år, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk fredag medhold av Oslo tingrett i kravet om å fengsle 16-åringen i to uker. Gutten er siktet for forberedelser til terrorhandling etter at stoffene eksperter i Kripos har analysert, ble konstatert til å kunne utgjøre et farepotensial.

Gutten som er fra Syria, ble pågrepet torsdag i forrige uke etter at PST tok ut en siktelse mot ham dagen før.

Han har så langt nektet å forklare seg for politiet, og retten mener det er en fare for flere kan være involvert saken og som også kan utgjøre en fare for at bevis kan bli ødelagt.

– I tillegg foreligger det bevisforspillelsesfare i form av sletting av datamateriale, skriver lagmannsretten.