Terrorfrykt: Trondheim kommune vil sperre hovedveiene inn til byen 17. mai

Nyheter: Trondheim kommune og 17.mai - komiteen ønsker å sperre hovedveien inn til byen på nasjonaldagen.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere varslet at det er «sannsynlig» at noen kommer til å forsøke å gjennomføre et terrorangrep mot Norge de neste to månedene. Trusselvurderingen ble ytterligere oppgradert etter terroranslaget i Stockholm.

I kveld melder Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR) at Trondheim kommune og 17. mai-komiteen ønsker å sperre hovedfartsårene inn til Midtbyen 17. mai.

Vil ha kontroll

– Det er 17. mai-komiteen som nå henstiller til politiet om dette, og vi vil sammen med politiet se på muligheten for å sperre hovedfartsårene eller ha bedre kontroll på veiene inn til Midtbyen. Vi er likevel avhengig av at busstrafikken fungerer som den skal denne dagen, så vi vil se på hvordan vi kan løse dette, sier rådmann Morten Wolden, til avisa.

Bakgrunnen er at Trondheim kommune har gjennomført risikoanalyser av arrangementene 17. mai: 

– Vi har funnet ut at rutinene ikke har vært gode nok. 17. mai er i stor grad basert på frivillighet og det er veldig bra at foreldrene stiller opp. Men vi må sørge for at det er en trygg møteplass og da må vi se på nye rutiner, sier Wolden til Adresseavisen.

Både rådmannen og politiet understreker at de mener at det er trygt å feire 17. mai i Trondheim sentrum: 

– Dette er tiltak vi ønsker fordi at noen, for eksempel foreldre, skal føle ekstra trygghet når de kommer til byen, sier Wolden til avisa.

Også Oslo og Bergen iverksetter ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med årets 17. ma-feiring. Bergen forbyr blant annet tunge kjøretøy under 17. mai-toget.