Onsdag 14. desember arrangerer Redd Barna Midt-Norge i samarbeid med Refugees Welcome to Norway en lysaksjon i Tordenskioldparken.

Lystenning, appeller og musikkinnslag
–Nylig har vi også fått med oss både PRESS Trondheim, Amnesty International Norge, Rødt Sør-Trøndelag og Det syriske samfunnet i Trondheim. Vi håper at enda flere organisasjoner og privatpersoner vil gi sin støtte til oss, slik at vi sammen får en sterkere stemme, sier regionkonsulent i Redd Barna, Astrid Kolind Riemer.

Barna får med seg at de voksne snakker om hva som har skjedd. Bildene på nett og TV kan gjøre barn triste og redde. Mange barn synes det derfor er fint å kunne være med på minnemarkeringer, sier regionkonsulent i Redd Barna, Astrid Kolind Riemer. Foto: Ki Price

Nå oppfordrer de Trondheims befolkning til å delta og tenne lys for en mer human asylpolitikk.

Som organisasjon krever Redd Barna at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt. Det blir både lystenning, appeller og musikkinnslag i parken bak Vår Frue Kirke på onsdag.

I sommer ble Tordenskioldparken åpnet som Trondheims offisielle minnesmerke over ofrene etter 22.juli-terroren.  En symbolsk arena å ha slike markeringer på.

–Mens bombene faller over Aleppo, og båtene synker i Middelhavet, er den norske regjeringens mål at færrest mulig av de overlevende skal komme hit. Og av dem som er kommet, skal flest mulig sendes ut igjen. Det er vi sterkt uenig i, sier Astrid Kolind Riemer.

Image with visual paralax effect

Lysmarkeringen i Trondheim er en del av en landsomfattende aksjon denne dagen, og temaet er Norges bidrag i den internasjonale flyktningkrisen.

–Skal vi støte fra oss mennesker i nød, eller skal vi være der for dem?

Riemer, Redd Barna og de andre som står bak aksjonen stiller spørsmål ved hvordan Norge håndterer den akutte krisen.

–Målet med markeringen er å vise vår solidaritet med mennesker på flukt ved å tenne lys i en mørk tid. Mange av våre frivillige som møter asyl- og flyktningbarn i arbeidet sitt forteller om en håpløshet. De ønsker å gjøre noe, men de føler ikke at de får gjort nok.

14. desember markerer de saken med å fylle Trondheim med lys. Men hjelper det?

–Å tenne lys løser ikke problemet, men det viser at vi står sammen i solidaritet og engasjerer oss i våre medmennesker, sier Riemer.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre