Teknoklynge i Trondheim best i klassen

Nyheter: Trondheim er i ferd med å bli et Silicon Valley for utvikling av verdensledende måleinstrumenter.

Næringsklyngen NCE Instrumentering bygger på det sterke instrumenteringsmiljøet i Trondheim, og har skyhøye ambisjoner : Å være et foretrukket og verdensledende fagmiljø for spesialiserte sensorer, instrumenter og distribuerte sanntidssystemer.

14 spydspissbedrifter utvikler og leverer avanserte målings-, styrings- og kommunikasjonsløsninger til et globalt marked, innenfor sektorer som offshore, deep-sea instrumentering og havbruk, transport, energi og helse- og omsorgstjenester.

Trondheim leverer best

Nye tall viser at bedriftene i klyngen NCE Instrumentation i Trondheim har deltatt i 162 prosjekter, noe som gjør dem overlegne alle andre klynger i det nasjonale NCE-programmet.

Dette er 65 prosjekter mer enn Oslo Cancer Cluster som innehar andreplassen, og hele 112 prosjekter over det nasjonale gjennomsnittet for perioden.

Tallmaterialet er utarbeidet til programledelsen for Norwegian Centres of Expertise som finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Trondheims-klyngen er en av tolv klynger i det nasjonale programmet, og finansieres av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

– Vil gi resultater i markedet

– Dette er selvsagt svært hyggelig lesning for oss som jobber med dette hver dag. Samtidig er resultatet en tydelig signal om at bedriftene jobber godt i randsonen av sine fagfelt, noe jeg er sikker på vil gi resultater i markedet, sier klyngesjef Torbjørn Akersveen.

Et av klyngens mål er å skape synergier mellom de sterke forskningsinstitusjonene i byen og bedriftene i klyngen, og både NTNU og SINTEF er assosierte medlemmer.

Denne koalisjonen skaper sterke forskningsprosjekter og ifølge tallene også uttelling i forskningsrådets utlysninger.

– Vi har veldig tro på denne modellen og vi prøver å dyrke regionens komparative fortrinn. Tallene gir oss grunn til å tro at vi har lykkes i dette, sier klyngesjef Torbjørn Akersveen.

(Kilde: NCE Instrumentation)