Taxireformen: – Sosial dumping som rammer alle i yrket, sier taxisjåfør og politiker

Nyheter: I dag trer regjeringens taxireform i kraft og flere kan begynne å kjøre taxi. Taxisjåfør og bystyrepolitiker Kjetil Utne er kritisk: - Alle som beveger seg i sentrum ser at holdeplassene er fylt opp av taxier som ikke har noe å gjøre. Dette er sosial dumping som rammer alle i drosjeyrket.

Behovsprøving fjernes

Den største endringen med reformen er at behovsprøvingen på drosjeløyver blir fjernet, noe som betyr at det ikke lengre vil være et fast antall aktører i næringen. Det vil bli dermed bli enklere å etablere seg i bransjen Taxibransjen er hardt rammet av koronapandemien. Samtidig har mange sjåfører slitt med å få dagpenger fordi de går på jobb, men ikke har kunder, skriver Klassekampen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller situasjonen den største krisen taxinæringen noensinne har stått i.

– Når det er mange drosjer, blir det lite å gjøre for hver sjåfør, og da må de jobbe lengre dager. Da blir det flere biler ute. Mens på bygda blir det vanskeligere å få tak i drosje, fordi der lønner det seg ikke å kjøre, sier Vedum til avisa.

Trygve Slagsvold Vedum (SP) etter at finansminister Jan Tore Sanner har lagt fram statsbudsjettet for 2021 i stortinget.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Anarki og sosial dumping

Kjetil Utne, drosjesjåfør og bystyremedlem (H) har i trondheim24 tidligere advart om anarki og sosial dumping i drosjenæringa i Trondheim:

– Taxinæringen må som alle andre tåle konkurranse, og det har vært behov for endringer i yrkestrafikkloven. Jeg er likevel kritisk til at det nå ikke lenger kan settes begrensninger i antall løyver. Alle som beveger seg i sentrum ser at holdeplassene er fylt opp av taxier som ikke har noe å gjøre. Dette er sosial dumping som rammer alle i drosjeyrket, men særlig de som kjører for useriøse selskaper, sier Utne som er er særlig kritisk til at regjeringen stiller for svake krav til sjåfører, drosjeeiere og taxisentraler:

– Dette kan imidlertid løses lokalt hvis kommune, fylke og kunder vil. I bystyret stilte jeg spørsmål til ordføreren om hva hun ville gjøre for å rydde opp i kaoset i taxitrafikken i Trondheim. Kortversjonen av svaret jeg fikk var at hun ville gjøre lite.

Kundene er viktigst

– Det er kundene som er viktigst. Når taxiholdeplassene i sentrum er fylt opp av taxier fra et eller to taxiselskaper får de ikke et reelt valg. På sentralstasjonen ville jeg som Trøndertaxi-sjåfør blitt sperret inne av en trafikkøy og andre taxier hvis jeg stilte meg der. Da får ikke kundene en reell mulighet til å velge et taxiselskap som de stoler på. Kommunen må sette grenser for hvor mange drosjer hvert enkelt selskap kan ha på en drosjeholdeplass slik at kundene kan velge. Nylig kunne vi lese at Christiania Taxi søker etter 50 nye sjåfører selv om de har svært lite å gjøre.

I Fylkestinget fikk Høyre vedtatt et forslag om å utarbeide kvalitetsindikatorer som taxiselskapene skal måles etter for å gi kundene bedre informasjon:

– Men det krever at fylket faktisk kontrollerer taxiselskapene og de enkelte drosjene. I dag skjønner de fleste at for eksempel Christiania Taxi umulig kan ha en kjentmannsprøve ettersom sjåførene ikke kjenner de enkleste adressene. Nå forsvinner dessverre kravet til kjentmannsprøve, men seriøse selskaper vil beholde denne prøven og kanskje skjerpe kravene.

– Ikke alle vet at de selv kan velge den taxien de vil benytte. Noen lar seg også nærmest trakassere til å velge den første taxien i køen fordi de får kjeft fra drosjesjåføren hvis de velger en taxi lenger bak. Slik kan vi ikke ha det, sier Utne.