Svenn mistet jobben i oljebransjen – i kveld fikk han pris

Nyheter: Årets Frivillighetspris fra Trondheim kommune er tildelt Men at Work - en gruppe innvandrermenn som hjelper andre innvandrermenn med jobb.

Prisen – 25.000 kroner og statuetten «Skrog» laget av kunstneren Erlend Leirdal –  ble delt  ut av ordfører Rita Ottervik under årets festforestilling for frivillige i Ilen kirke i kveld.

Bak initiativet står trondheimsmannen Svenn Ferry Utengen som gikk tidlig av med pensjon på grunn av nedskjæringer i oljebransjen. Da bestemte han seg for å bruke tiden sin på å hjelpe innvandrermenn ut i jobb.

Språk og nettverk er nøkkelen

– En av hovedlinjene i dette er eksponering for språket. Språk er nøkkelen til nettverk, og nettverk er sentralt for å få seg jobb. Mange av dem har gitt uttrykk for at det ikke er så lett å komme i kontakt med nordmenn. Og så er det dette med å komme i kontakt med norsk kultur og samfunnsliv, og å hjelpe de til å bygge et nettverk selv, uttalte Utengen i et intervju med Bydelsavisa for en tid tilbake.

Utengen mener det er avgjørende å få integrert flyktningene så raskt som mulig:

– I Statoil jobbet jeg mye internasjonalt, og har bygget mange relasjoner til forskjellige land, mennesker og kulturer. Vi har en evne til å fokusere på forskjellene, men vi har også likheter. Og nå når vi tar i mot flyktninger så gjør vi lurt i å integrere de fortest mulig. Vi lever i en verden som har blitt så global etter hvert, så vi må åpne for samhandling og se menneskene og kulturene med åpnere øyne enn det vi har gjort tidligere.

Men at Work har bidratt ved store idrettsarrangement som World Cup i Granåsen, NM i kombinert, Konserter i regi av Trondheim Conserts AS. FARK er også blitt en stor oppdragsgiver for Byåsen Men at work. Nevnes kan også julemarkedet og Olavsfestdagene. Like viktig å er kanskje ryddeoppgaver på Trondhjems Hospital, oppdrag på sykehjem, vakt jobber på julekonserter.

Uteng oppfordrer spesielt menn til å engasjere seg i frivillig arbeid:

– I Kirkens Bymisjon er 90 prosent av alle frivillige damer. Det forundrer meg litt at ikke flere menn melder seg. Min appell til andre menn som lurer på hva de skal finne på når de pensjonerer seg er å engasjere seg frivillig, gjerne gjennom frivilligsentralen. Det er greit å pusse opp hus og flikke på hytta, men man går fort tom for ting å gjøre der også, sa han i intervjuet med Bydelsavisa.