Svakere tall fra Adressa-eier: Vi er ikke tilfredse

Nyheter: Polaris Media hadde et svakere første kvartal i år enn i fjor. Medieselskapet fikk et driftsresultat på 22 millioner kroner, 32 millioner mindre enn året før.

Resultatnedgangen skyldes reduserte annonseinntekter og økte kostnader, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Fall i annonseinntekter

– Vi er ikke tilfredse med konsernets finansielle resultater i første kvartal, og har iverksatt flere tiltak som vil gi effekt fremover. Samtidig som vi tilpasser kostnadene, opprettholder vi viktige satsinger som skal gi oss vekst og ytterligere styrke vår posisjon, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Det var særlig annonseinntekter fra papiravisene som sviktet i første kvartal. Noe av nedgangen ble kompensert av økte brukerinntekter, takket være fortsatt sterk vekst i heldigitale abonnement både i Polaris Media Norge og Stampen Media.

– Vi har en langsiktig satsing på å styrke det digitale tilbudet vårt, og vi ser at en stadig større andel av abonnementsmassen er heldigitale, sier Per Axel Koch.

Ifølge børsmeldingen har selskapet iverksatt kostnadsbesparende tiltak som gradvis vil gi effekt i 2023 og 2024, inkludert bemanningsreduksjon tilsvarende 94 årsverk.