– Svært positivt fra europeiske banker

Nyheter: Europeiske banker er tryggere på finansieringen – Veldig positivt!

Den Europeiske sentralbanken kunngjorde fredag at ved første anledning til tilbakebetaling av LTROs, vil til sammen 278 banker denne uken betale tilbake 137,2 mrd. euro av en samlet tildeling i desember 2011 på 489 mrd. euro ( LTRO: Long-Term Refinancing Operations, et tilbud fra Den europeiske sentralbanken (ECB) til banker i euroland om å låne nærmest ubegrenset til én prosent rente i tre år, red. anm).

Konsensusanslagene var ifølge Bloomberg 84 mrd. euro. Det tyder på at bankenes finansieringssituasjon er bedret og at bekymringen for å stå uten finansiering er redusert. Men det er også en indikasjon på at mange banker tok mer enn de egentlig trengte. Større tilbakebetalinger enn ventet var fordelaktig for sentimentet i markedene, noe som blant annet kunne ses i en styring av euroen. Samtidig er kan det være at banker som ikke har en førtidig innfrielse stigmatiseres.

Første mulighet til førtidig tilbakebetaling av den andre treårige LTRO’en der 529 mrd. euro ble lånt ut, er 27. februar med annonsering uken før. De største beløpene kom trolig fra nordeuropeiske banker som nå ønsker å signalisere at de ikke er avhengige av finansiering fra ESB etter at markedsforholdene har bedret seg markert de siste månedene og behovet for en forsiktighetsmotivert likviditetsbuffer er redusert.

Nyheter som kan påvirke markedet denne uka:

1. Viktig uke for USA

I uka som kommer, vil USA stå langt mer i fokus. Det viktigste blir fredagens annonsering av arbeidsmarkedstall for januar. ADP vil som vanlig komme med sitt forhåndsestimat på onsdag. Onsdag kveld vil Fed annonsere sin beslutning etter FOMC-møte. Allerede i dag får vi ordretall for varige industrivarer samt bruktboligkontrakter i desember. I dag får vi Case-Shillerindeksen for boligpriser og indeksen for forbrukertillit for henholdsvis november og januar. Onsdag får vi første estimat for BNP-veksten fra tredje til fjerde kvartal.

2. Norsk forbruk

Det norske Forbrukermeteret fra Opinion Perduco steg 1,6 poeng til 7,8 i januar. Nivået er fortsatt solid, og relativt stabilt. I fjor falt indeksen markert i januar, slik at nivået nå betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Til tross for at forbrukertilliten har holdt seg høy, har detaljomsetningstallene vist en svak utvikling i andre halvår ifjor. Torsdag denne uken kommer detaljomsetningstallene for desember. Rapporter fra kjøpesentrene tyder på at omsetningen falt i forhold til desember året før. I så fall har det vært ganske stort sprik mellom detaljomsetningen og forbrukertilliten.

Forrige ukes viktigste nyheter:

1. Kina og korrupsjon

Fra Kina fikk vi HSBCs (verdens største bankgruppering, red anm.) PMI for industrien, som steg en tanke mer enn ventet. I et videre perspektiv var det kanskje en vel så viktig nyhet at et medlem av Politbyrået er satt under etterforskning for korrupsjon. Det er sjelden korrupsjonsjakten når så høyt i hierarkiet, så dette kan være en indikasjon om at Li Jinping mener alvor med sine sterke uttalelser om korrupsjonsbeskjempelse.

2. Tyskland imponerer igjen

Fredag kom IFO-indeksen for januar som overrasket på oppsiden. Hovedindeksen steg 1,8 poeng til 104,2 i januar, mot ventet 103,0. Nåsituasjonen steg 1 poeng til 108,0. Fremtidsindeksen (som er best korrelert med BNP) steg 2,5 poeng, og tyder nå på en vekst i BNP på 1 prosent år/år. Det var store forskjeller for ulike næringer. Industri og bygg og anlegg hadde en markert bedring, mens detaljomsetningsbedriftene hadde en mer sideveis utvikling. Engrosomsetningsbedrifter opplevde videre fall. Alt i alt var tallene likevel meget oppløftende. Trolig reflekterer det bedring både i Kina og USA, og ikke minst i finansmarkedene.

3. Japan og valuta

Fra Japan merker vi oss at yenen på nytt har fortsatt å svekke seg etter at denne trenden tok en pause etter at Bank of Japan annonserte mindre dristige tiltak enn markedet hadde ventet. Imidlertid understreker økonomiminister Amari i Davos at bevegelsen bare skyldes markedskrefter, at Japan ikke forsøker å manipulere sin valuta. Kinas valutasjef advarer imidlertid mot valutakrig.