SV vil skvise ut 15 millarder mer i skatter og avgifter

Nyheter: SV foreslår å øke skattene og avgiftene med 15,2 milliarder kroner mer enn regjeringen neste år – og enda mer enn det på sikt. 

I sitt alternative budsjett for 2024 øker SV blant annet grunnrenteskatten og finansskatten. Dette er grep som først slår ut året etterpå, og dermed er SVs skatteskjerpelser egentlig på hele 28 milliarder kroner årlig totalt.

Spesielt økes formuesskatten i SV-budsjettet, som ble lagt fram tirsdag. Økningen er på 13 milliarder kroner mer enn regjeringen.

– Landets rikeste må bidra mye mer til fellesskapet enn de gjør i dag, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski da budsjettet ble lagt fram.

Mindre skatt for de som tjener minst

SV går også inn for å endre inntektsskatten og utbytteskatten neste år.

De som tjener mindre enn 800.000 kroner, skal få mindre skatt, mens de som har en inntekt på over 1 million, vil få «betydelige» økninger i skatten.

– Åtte av ti får skattekutt med SVs skatteopplegg, sier Kaski.

For eksempel vil folk som tjener mellom 300.000 kroner og 750.000 kroner få rundt 5000 kroner mindre i skatt årlig, mens de som tjener over 2 millioner kroner, får økt skatten sin med 148.000 kroner i snitt.

Partiet vil også øke formuesskatten og vil innføre det de kaller en ekstra høy skatt på formuer over 100 millioner kroner.

Flere velferdsgrep

De økte skatteinntektene brukes blant annet på tiltak for å bøte på dyrtiden. Flere velferdsytelser styrkes i budsjettforslaget.

Blant annet økes minstesatsen for uføretrygdede, minstesatsen for AAP-mottakere og minstepensjonen.

SV går også inn for økt studiestøtte, økt barnetrygd for barn over seks år, gratis halvdagsplass på SFO for 3. trinn og mer penger til tannhelse.

Oljegrep

På klimafronten vil SV presse utslippene ved å øke CO2-avgiften 50 prosent. Partiet skjerper klimapolitikken for å nå målet om 55 prosent utslippskutt mot 2030.

– Vi har nesten ikke tid igjen hvis vi skal nå klimamålene. Vi må få satt i gang klimatiltakene som omstiller økonomien og kutter klimagassutslipp. Derfor trenger Norge en troverdig klimaplan, skriver partiet i sitt budsjettforslag.

På norsk sokkel vil SV øke CO2-avgiften, fjerne oljeindustriens gunstige skattefordeler og innføre en egen utvinningsavgift som skal gå til en omstilling av oljebransjen og gjøre utvinning ulønnsom.

Skal forhandle

Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet må ha med seg SV for å få vedtatt sitt budsjett, og neste uke starter forhandlingene.

Kaski lover tøffe tak og harde krav.

– Det viktigste for oss i forhandlingene er at kjøpekraften til folk må økes, at forskjellene skal ned. Vi må kutte klimagassutslipp og omstille Norge, sier hun til NTB.