Studiet det er vanskeligst å komme inn krever 70,2 poeng

Nyheter: For første gang er poenggrensen på medisinstudiet i Oslo over 70 for det ordinære opptaket. Studiet er fortsatt det vanskeligste å komme inn på i Norge.De fem neste studiene på listen over vanskeligste studier å komme inn på er også medisin på ulike steder i landet.

Tallene fra Samordna Opptak viser imidlertid en nedgang i antall søkere med medisin som førstevalg – fra 3837 i fjor til 3398 i år.

Videre på listen over studier med høyest karakterkrav kommer psykologi på Universitetet i Oslo (68,5 i poenggrense) og industriell økonomi og teknologiledelse på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim (68,4).

16 av de 20 studiene det er vanskeligst å komme inn på, har høyere poenggrense i år enn i fjor i ordinær kvote.

3 av 5 kom inn på førstevalg

I opptaket for kvote for førstegangsvitnemål, som gjelder de som søker med vitnemålet fra videregående, er industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim øverst på lista over vanskeligste studier å komme inn på. Her er poenggrensen 63. På andreplass er medisin på samme sted, hvor grensen er 62,2, noe som er en nedgang på 0,3 poeng fra i fjor.

Videre på lista i førstegangsvitnemål-kvoten, er medisin i Ålesund, hounoursprogrammet i realfag på UIO og medisin ved UIO.

Til sammen har nesten 105.000 søkere fått tilbud om studieplass på universiteter og høgskoler i kommende studieår. Det er en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med i fjor. Av alle som har fått tilbud om studieplass i år, har over 63.000 søkere kommet inn på førstevalget sitt, noe som tilsvarer 60,5 prosent.

– Det er gledelig at så mange av de som har fått tilbud om en studieplass i årets opptak, har fått tilbud om sitt førstevalg. Vi tror det vil gi god motivasjon for studentene og være positivt for gjennomføringen, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Færre vil bli lærere

Imidlertid er det et dramatisk fall i antallet som får tilbud om plass på lærerstudier, hvor nedgangen er på nesten 20 prosent fra i fjor. Det bekymrer leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet,
– Vi trenger lærere som faktisk har lærerutdanning. Det fortjener barn og elever, sier Handal.

Det er også færre som har søkt sykepleierutdanninger som førstevalg, enn i fjor. Nedgangen er på 12,5 prosent, men Sykepleierforbundet understreker at karakterkravene stiger.

– Å studere sykepleie er krevende, og vi ser en sammenheng mellom karakterer fra videregående skole, gjennomføringsevne og frafall på sykepleierutdanningen, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.