Studentene tjener millioner på Samfundet

Nyheter: Nå ønsker studentene å bygge ut på Fengselstomta.

Samfundet omsatte for 51 millioner kroner i 2016 og leverte et overskudd på 4,5 millioner kroner i 2016.

Sammenlignet med 2015 er dette en pen økning. i 2015 var omsetningen på 37,5 millioner, og overskuddet på kun på vel 180.000 tusen.

«2016 har vært preget av stor aktivitet og god oppslutning blant studentene i Trondheim. Konsertprogrammet har vært godt og kulturtilbudet har hatt god publikumsoppslutning» skriver finansstyret ved Studentersamfundet i beretningen til årsregnskapet for 2016, ifølge Universitetsavisa. 

I årsberetningen for 2016 går det frem at Samfundet ønsker å utvide virksomheten sin ved å sette opp et nybygg på Fengselstomta:

«Samfundet har fortsatt planleggingen av et nybygg på Fengselstomta. Realisering avhenger av om man får stabilisert kvikkleire på tilliggende arealer», heter det i beretningen.