Strømsjokk: Trøndere må punge ut med 10.000,- mer i året

Nyheter: Ifølge NVEs nye prognose vil en vanlig familie i Trøndelag måtte betale over 34.000 kroner i året.

Norges vassdrags- og energidirektorat forventer at strømprisene vil ligge på 80 øre per kilowattime i 2030. Det kan bety over 10.000 kroner mer i året for en familie, ifølge Trønderavisa.

annonse: 

Slutt på billigere strøm i Trøndelag

Det er noe helt annet enn årets strømpris på 50 øre kilowattimen, eller snittprisen i 2020 på 12,75 øre per kilowattime.

Dermed  kan bli slutt på at det er billig strøm i Trøndelag sammenlignet med Østlandet. Dette skyldes at masterplanen til Statnett er gjennomføring av flere store prosjekter som skal binde strømmarkedet sammen.

Dagens strømmarked er delt inn i flere soner, og Trøndelag tilhører Midt-Norge (NO3), og det er store forskjeller innad i Norge. På Østlandet er strømprisen i skrivende stund på omtrent 35–40 øre. I Trøndelag er strømprisen bare en brøkdel – mellom 5 til 10 øre kroner per kWh.

Ifølge Elvia er gjennomsnittlig strømforbruk på en enebolig i løpet av et år 25.776 kWh. Med årets strømpris på omtrent 50 øre i snitt i løpet av året, kombinert med nettleie, vil strømregningen ende opp på 23.275 kroner.

Men med en sammenkobling av strømmarkedet blir prisen økt til 80 øre for nær sagt hele landet, ifølge myndighetenes egen prognose.

Det betyr at strømregningen vil øke til omtrent 34.000 kroner inkludert nettleie og avgifter.