Streikefaren over: – Vi ønsket å sikre sliterne

Nyheter: LO mest fornøyd med å tette hullene i AFP-ordningen

LO-general Hans-Christian Gabrielsen opplever at de har fått gjennomslag på alle punkter i årets lønnsforhandlinger, unntatt kravet om bedret tjenestepensjon.

Litt over 15 timer på overtid møtte riksmekler Nils Dalseide pressen sammen med NHO-leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Sistnevnte opplyser til NTB at han er godt fornøyd med utfallet av forhandlingene.

– Vi gikk inn i disse forhandlingene med krav om en mer rettferdig pensjon. Vi ønsket å tette hull i AFP-ordningen, vi ønsket å sikre sliterne, vi ønsket å få på plass regler knyttet til reise, kost og losji samt økt kjøpekraft for våre medlemmer. Her nådde vi fram på alle punkt unntatt ett – som gikk på den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP), sier Gabrielsen.

Verdt innsatsen

LO-sjefen fastslår at forhandlingene har vært lange, men mener det var vel verdt innsatsen med tanke på resultatet.

– Vi så det var mulig å komme fram til en enighet, og derfor brukte vi såpass med tid. Det var riktig. Det at vi nå klarer å tette hull i dagens AFP-ordning, legge grunnlaget for en ny og forbedret ordning, det sikrer pensjonen for veldig mange, sier han.

LO-lederen er også fornøyd med at partene klarte å få på plass et slitertillegg. Når reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere, har LO og Fellesforbundet vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, mener han.

Skal kjempe for OTP

Når det gjelder kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen, fastslår Gabrielsen at de ikke legger dette kravet fra seg.

– Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier Gabrielsen.

Når det gjelder lønn, blir det generelle tillegget på 1 krone i timen fra 1. april 2018–1.950 kroner i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen, 4.875 kroner i året, og totalt 6.825 kroner til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som er 464.139 kroner i året.

Ny AFP skal utredes

Partene er altså enige om mål og rammer for en ny, framtidig AFP-ordning, som fortsatt vil være en kvalifiseringsordning. AFP-pensjonen den enkelte får, vil imidlertid henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. LO understreker at flere, også yngre arbeidstakere, på den måten vil nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene, og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.