Streik gir togstans i to timer torsdag

Nyheter: Torsdag stanser togtrafikken fra klokka 12 til 14. Da går Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund til politisk streik mot EUs jernbanebakke. Utenfor Trondheim sentralstasjon blir det en større markering.

NJF og NLF legger opp til arrangementer  i Trondheim, Bergen og Stavanger. Streiken blir videre markert på mange av landets jernbanestasjoner.

– Det blir et større arrangement i Trondheim i en time, fra klokka 12.30. Utenfor Trondheim stasjon blir det musikk, appeller fra fagforeninger og politikere, og fanemarkering, sier Kjell S. Johansen, som leder Lokomotivpersonalets forening Trondheim.

Ifølge Nettavisen dekker ikke Vy kostnadene ved annen transport. Bare kunder som kjøpte billett før streiken ble gjort kjent, kan få prisavslag som følge av forsinkelse.

– Tog underveis stopper på nærmeste stasjon og står stille fram til streiken avsluttes klokka 14. Flere lokaltog blir også innstilt, opplyser Vy.

Streiken er en protest mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke.

– Vi ønsker en moderne jernbane med demokratisk styring, hvor det ligger til rette for økt trafikk av passasjerer og gods, både nasjonalt og ikke minst på tvers av landegrensene. Det vil stå i fokus når jernbaneansatte, fagbevegelsen og det brede lag av folket sier nei til EUs fjerde jernbanepakke og ja til toget som framtidas transportmiddel, skriver Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF).

Forventer å bli hørt

Også Norsk Jernbaneforbund (NJF) reagerer sterkt og forventer å bli hørt av både regjering og storting.

– Alle tog står stille mellom 12–14. Utover det har jeg ikke helt oversikt over hvor mange steder kollektivtrafikken vil stå. Det får vi ikke vite før vi teller opp på torsdag. Det jeg vet, er at flere forbund støtter denne politiske streiken, sier forbundsleder Jane B. Sætre til FriFagbevegelse.

Torsdag 31. oktober vil forbundet om nødvendig trappe opp ved å stoppe togene mellom klokka 14 og 16.

I tillegg til NJF og NLF deltar Fagforbundet, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta Jernbane i streiken.

Fagforbundene protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke. Den vil pålegge konkurranseutsetting og legge den norske jernbanen under EUs jernbanebyrå. Det kan gå ut over sikkerheten og tilbudet til passasjerene, mener forbundene.

Buss, trikk og T-bane

I Oslo vil buss, trikk og T-bane stå i en halv time fra 12.30 til 13.

– Da legger vi ned arbeidet. Grunnen til at vi ikke streiker i to timer, er at vi ønsker at så mange som mulig skal få anledning til å komme seg ned til Stortinget for å delta i streiken, sier Rune Åsen, som leder Oslo Sporveiers arbeiderforening.

I Oslo vil streiken først markeres foran Oslo S, deretter foran Stortinget – hvor det vil bli musikk og appeller.

– Alle våre sju klubber stiller seg bak denne streiken. Dette er viktig for oss. Det er jernbanen det handler om denne gangen. Neste gang kan det ramme Sporveien, sier Åsen.