Nå er optimismen størst i Midt-Norge

Nyheter: Arbeidsgivere i Norge forventer å øke bemanningen neste kvartal, og de mest optimistiske utsiktene finner vi i Midt-Norge.

I Midt-Norge forventes en netto bemanning på hele 8 prosent. Det viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for neste kvartal.

Ved inngangen til det nye året indikerer norske arbeidsgivere noe mer optimistiske ansettelsesplaner enn de gjorde i 2015.

Av 751 arbeidsgivere som har deltatt i undersøkelsen, planlegger 8 prosent å øke bemanningen, 4 prosent forventer å nedbemanne og 85 prosent sier at de vil opprettholde det samme bemanningsnivået som i dag. Sesongjustert ligger forventet bemanning på 5 prosent, en oppgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og 2 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Undersøkelsen ble gjennomført i siste halvdel av oktober.

– Selv om arbeidsmarkedet ser noe lysere ut enn i forrige kvartal, er det for tidlig å fastslå om dette er en varig trend, sier regiondirektør i Experis Midt-Norge, Steinar Husa.

De minst optimistiske arbeidsgiverne er på Østlandet og i Stor-Oslo, der netto forventet bemanning ligger på beskjedne 1 prosent.

Syv av ni bransjer positive

Arbeidsgivere i sju av ni bransjer forventer å øke bemanningen, men i varierende grad de neste tre månedene. Det er størst optimisme innen finans, forsikring og eiendom, samt bygg og anlegg. De svakeste utsiktene ser ut til å komme innen transport og lager, samt industri.

Store bedrifter minst optimistiske

– Arbeidsgivere i de mellomstore bedriftene er mest optimistiske før første kvartal 2016, mens arbeidsgivere i de store bedriftene forventer en nedgang i bemanningen, sier Husa

FAKTA: Om Manpower Employment Outlook Survey (MEOS)

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er en av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometer i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 750 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 66 000 offentlige og private arbeidsgivere i 42 land og territorier. Manpowers arbeidsmarkedsbarometer sees på som en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,9 prosent.