Anmelder Trondheim kommune til Økokrim

Nyheter: Storhallen ble behandlet i bygningsrådet i formiddag, og fikk flertall fra Ap, KrF og Frp. - Slaget er på ingen måte tapt, ifølge aksjonist Yngve Zakarias Leirdal i foreningen Elvesvingen, som anmelder Trondheim kommune til Økokrim.

Det politiske flertallet har nå samlet seg rundt en storhall på Øya. Planene om en mindre hall fikk ikke flertall. Dermed vil den nye hallen ha kapasitet til å ta internasjonale sportsarrangementer og konserter med 12000 sitteplasser.

Etter formiddagens behandling i bygningsrådet er det bare det endelige vedtaket som gjenstår og det skjer etter alle solemerker når detaljreguleringen skal behandles i Trondheim bystyre 13. mars.

Dagens vedtak legger imidlertid ingen demper på kamplysten hos motstanderne av planene.

Slaget er på ingen måte tapt mener Foreningen Elvesvingen som nå forsøker å stikke kjepper i hjulene for den pågående reguleringsprosessen.

Yngve Zakarias Leirdal i foreningen Elvesvingen anmelder nå Trondheim Kommmune for «grove brudd» på reguleringsplanen for Nidarø.

– Store områder er opp gjennom årene lagt beslag på, asfaltert og gjort om til parkeringsplasser – i strid med reguleringsplanen for området. Det er snakk om omfattende lovbrudd og Trondheim kommune har en soleklar plikt til å bøte på dette, sier Yngve Zakarias Leirdal i foreningen Elvesvingen.

530 parkerte biler

Han viser til at nåværende reguleringsplan gir rom for 113 parkeringsplasser, men at det er merket opp 220 plasser og at det er talt opp langt over 600 biler ved enkelte tilfeller, sier Leirdal som har vedlagt et flyfoto til anmeldelsen som viser 530 parkerte biler.

– Hva forventer du å få ut av denne anmeldelsen? 

– Anmeldelsen er på ingen måte en symbolhandling fra min side. Loven er brutt, og Trondheim kommune er forpliktet til å forfølge overtredelsene av bestemmelsenne i loven, sier Zakarias.

Om anmeldelsen har noe for seg gjenstår og se.

Bra plan

Aps gruppeleder Geir Waage, mener det sterke engasjementet i saken har ført til endringer i planen for storhallen og gjort det til et bedre prosjekt:

– Bygget er snudd i forhold til de opprinnelige planene, fasadene betydelig forbedret. Vi har fått inn mer grønt og park enn det man opprinnelig så for seg. For oss i Ap har det vært avgjørende at vi fikk en ny runde rundt risiko- og sårbarhetsanalysen og at trafikkforholdene i Klostergata lot seg løse. Prosessen har svart opp mange av bekymringene som har fulgt saken, sa Waage i bygningsrådet ifølge Adresseavisen.

Det betyr blant annet at fasaden skal kles med treverk eller teglstein, at det skal være grønne områder på taket og at det blir mer parkområde og mindre asfalt. Antall parkeringplasser skal også reduseres.

Det er fortsatt uklart hva kostnadene for utbedring av trafikkforholdene og adkomst over Nidelva blir, og hvordan disse skal fordeles mellom Trondheim kommune og Trondheim Spektrum.

Rådmannen skal levere en skisse for dette i neste uke.