Store endringer i flere av bussrutene innføres i dag

Nyheter: Se oversikten her:

3. februar har det nye kollektivtilbudet i Trondheimsområdet har vært i drift i seks måneder. Perioden har gitt AtB verdifull erfaring og informasjon. Deler av infrastrukturen som ikke var på plass til oppstarten blir også ferdig. Basert på dette vil justeringene gi et enda bedre kollektivtilbud, ifølge AtB

Metrolinjene

De tre metrolinjene, linje 1, 2 og 3, vil starte å gå tidligere om morgenen. Første avgang på hverdager blir klokken 05:15. Det blir også flere og tidligere avganger på søndager. I tillegg vil alle avgangene som har startet og sluttet på Tonstadkrysset forlenges til Tillerterminalen. Dette vil blant annet gi et bedre tilbud for reisende fra området Østre Rosten.

Linje 10

Linje 10 Rate/Ratesvingen – Sentrum – Strindheim – Sæterbakken får nytt oppstartssted på Rate og Ratesvingen, fordi det ikke er plass til at bussene står på Nordslettvegen snuplass.

Det vil fortsatt være avganger hvert tiende minutt i rushtiden. Fire avganger per time i rush starter fra Ratesvingen og betjener Nordslettvegen snuplass. To avganger per time i rush starter fra Rate og betjener ikke Nordslettvegen snuplass. Utenfor rushtid vil to av tre avganger per time starte fra holdeplass Ratesvingen og betjene Nordslettvegen snuplass. Alle avganger vil betjene holdpelassen Nordslettvegen.

Linje 12 går helt til Nidarø

Start-/endepunkt på linje 12 Dragvoll – Strindheim – sentrum – Marienborg endres fra Marienborg til Nidarø på enkelte avganger – cirka én gang i timen.

Linje 20 innom Tempe

Mellom kl. 09:00 og 14:00 vil annenhver avgang på linje 20 Romolslia – sentrum – Ladehammeren – Strindheim – Grilstad gå via Tempe/Sluppen.

Linje 21 og 25 og ny linje 28

I dag går linje 21 Trolla/Ilsvika – sentrum – Pirbadet annenhver avgang fra Trolla og annenhver fra Ilsvika. Deretter fortsetter linjen via sentrum til Brattøra. Fra 3. februar vil linje 21 ikke betjene Ilsvika som får sin egen linje, linje 28. Avgangene fra Trolla blir som i dag med linje 21. Avgangene fra Ilsvika blir like ofte som i dag, men med linje 28.

Linje 28 vil gå over Høgskoleringen, Rosenborg og Lademoen før den avslutter turen på Brattøra. Dette vil også bedre tilbudet og kapasiteten over Singsaker som i dag betjenes av linje 25.

Linje 44 Værestrøa – Ranheim – Strindheim og 79 Vikhammeråsen – Strindheim – (Sluppen)

Linje 79 blir styrket med to avganger ekstra på morgenen og én på ettermiddagen på hverdager. Det betyr at det blir en avgang hvert 15. minutt i morgenrushet inn mot sentrum og mellom klokken 15.00 og 16.00 fra Trondheim sentrum på ettermiddagen.

Fra 3. februar vil linje 44 få avganger frem til midnatt både på hverdager og i helgen. For å gjøre dette mulig vil linjen kun gå mellom Værestrøa og Ranheim.

Reisende fra Værestrøa kan også velge linje 79 for reiser inn til Strindheim. Når tilbudet på linje 44 styrkes, er det ikke lenger behov for at linje 79 betjener holdeplassene mellom Klokkerplassen og Nedre Humlehagen vest på kveldene og søndag. Linje 79 kjører derfor Fv950 gjennom hele dagen fra 3. februar.

Ifølge AtB ser de behovet for å dekke barn og unges behov for reise til Ranheim på kveldstid, og håper å kunne komme til en løsning ved innføring av sommertilbudet 2020 eller senest høsten 2020.

Forbedret omstigning til og fra linje 40

På reiser fra sentrum mot Flatåsen er omstigningen planlagt fra linje 2 til linje 40 på metrostasjonen Tonstadkrysset 4. På denne måten trenger ikke reisende til Flatåsen å bli med om Tonstadkrysset 1, og reisen blir mer effektiv med kortere vente- og reisetid.

På reiser mot sentrum vil det bli som før, med overgang fra linje 40 til linje 1 eller 2 på Tonstadkrysset 1.

Det vil være avgang hvert tiende minutt i rush. Merk at noen avganger starter fra Flatåstoppen og noen starter fra Nordre Flatåsen. Første avgang fra Flatåstoppen er fortsatt 05:38 på hverdager fra 3. februar.

Tilbudet på Flatåsen

Linje 76 Flakkråa – Klefstadbukta – Spongdal: Direkte fra Byneset til Trondheim sentrum med samme linjenummer
Linje 76 vil kjøre helt til Trondheim sentrum på én avgang på morgen og én retur-avgang på ettermiddag. Linjen kjører hele veien uten venting på disse avgangene.

Linje 70 Stjørdal/Hommelvik – Strindheim – (Trondheim sentrum) – flere avganger

Linjen har i dag avganger med 20 og 40 minutts frekvenser på kveldene og i deler av helgene. Dette har ført til noen utfordringer for kundene fordi det ikke alltid er korrespondanse mellom metrolinje 1 fra Trondheim sentrum og avgangen videre til Stjørdal/Hommelvik. Frekvensen på linje 70 økes derfor til avgang hvert 20. minutt, også etter klokken 20.00 på hverdager og lørdager. Da kommer det til å være en korresponderende avgang videre når metrolinjen ankommer Strindheim. Tilbudet på søndager blir likt med dagens.

I rushtidene (07.00-09.00 og 14.00-17.00) får linje 70, som før, avgang hvert 10. minutt.

Linje 71 fra Melhus går direkte til Trondheim hele dagen

Rushtidstilbudet blir tilsvarende som i dag, med direkteavganger mellom Melhus skysstasjon og Trondheim sentrum. I rushtiden betjenes strekningen Brekkåsen-Melhus skysstasjon med linje 88, tilsvarende som i dag. Utenfor rushtid, inkludert lørdag og søndag, blir det direktetilbud mellom Brekkåsen og Trondheim sentrum, med én avgang i timen.

Tillerterminalen

Et av knutepunktene som dessverre ikke stod ferdig til oppstart av nytt kollektivsystem 3. august var Tillerterminalen. Den er nå ferdigstilt og vil bli tatt i bruk 3. februar. En ny terminal på Tiller vil være svært positivt for reisende, og bli et langt bedre knute- og omstigningspunkt i en mer sentral del av Tillerbyen.