Stopper planer om mer søndagshandel

Nyheter: Regjeringens plan om utvidet søndagshandel stanses av et stortingsflertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF og SV.

Fire dager etter at kulturminister Trine Skei Grande (V) sendte forslag om utvidet søndagsåpent ut på høring, slår opposisjonen på Stortinget fast at de ikke ønsker noen liberalisering.

– Da slipper regjeringen å kaste bort tiden sin med å jobbe med forslag som åpner for mer søndagshandel. Det er fint, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold-Vedum til NRK.

«Annerledesdagen»

Også i regjeringsplattformen som Høyre, Frp og Venstre ble enige om på Jeløya, heter det at regjeringen ønsker å liberalisere reglene for handel på søndag.

Men i forslaget som stortingsflertallet står bak, heter det at regjeringen bes om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel, slik at ikke flere må jobbe på helligdager.

Utredningen som Grande sendte på høring rett før helgen, tar blant annet til orde for å utvide dagens arealbegrensning på 100 kvadratmeter opp til 150 kvadratmeter for søndagsåpne butikker. Søndagshandel i flere handelsbransjer enn kiosk og dagligvare er også et av forslagene.

Vedum sier at søndagen fortsatt skal være annerledesdagen der folk kan gå på fotballkamp, være med familien, gå på tur, i kirken eller rett og slett gjøre ingen ting.

Lederen av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Tone Trøen (H), sier at forslaget som fremmes av de fire partiene ved starten av stortingsmøtet onsdag er spesielt og litt useriøst.

– Nå sier stortingsflertallet at de verken vil lytte til høringssvarene eller vurdere forslagene om søndagshandel. Det er synd, sier hun til NRK.

 Varsler flere nederlag

Ap-leder Jonas Gahr Støre åpnet stortingsdebatten om regjeringserklæringen med å varsle flere forslag der Stortinget vil danne flertall mot regjeringen.

Støre flørtet med KrF da han slo fast at regjeringen har tatt et skritt mot høyre med Venstres inntreden.

– KrF velger seg innflytelse gjennom muligheter for flertall her i Stortinget. Det gir resultater, sa Ap-lederen.

Han viste til at Ap, Sp, KrF og SV har samlet seg om et forslag som får flertall onsdag om at investeringstilskudd i eldreomsorgen skal utvides til også å gjelde oppussing, ikke bare nye bygg.

Honnørord

Støre mener det er mange honnørord i regjeringens plattform og i regjeringserklæringen, men at de blir tomme når det ikke fylles med innhold.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland fastslo på sin side at regjeringserklæringen er full av politikk.

– Støre liker ikke at vi bruker honnørord. Men det hjelper ikke når Støre er mot de reformene som landet trenger, sa Helleland og viste blant annet til at Ap er mot å avvikle maskinskatten «som selv LO mener bør bort».

Tror på flertall

Helleland er ikke bekymret over at regjeringen må hente støtte fra et av de store partiene på Stortinget for å få flertall.

– Jeg er trygg på at hovedmålene regjeringen drar opp vil få flertall i denne sal og at også Ap vil være konstruktive, sa han, men la til at han ble betenkt da han leste Støres kommentarer til NTB etter statsministerens redegjørelse tirsdag.

Støre slo fast at han var «gripende godt sitert» – noe som fikk Helleland til å kommentere at det kanskje var korrekt sitat, men at det gjensto å se om det var «gripende eller grinende»