Stopper felling av binne og bjørnunger

Nyheter: Klima- og miljødepartementet bestemte at en binne med to unger i Trøndelag kunne felles. Oslo tingrett har nå vedtatt en midlertidig forføyning av dette.

Det betyr at fellingstillatelsen ikke er gyldig før retten har vurdert om den var i tråd med lovverket, skriver VG.

Kjennelsen kom torsdag morgen.

Fredag i forrige uke besluttet Klima- og miljødepartementet at bjørnene kunne felles, selv om Miljødirektoratet hadde gitt avslag på søknaden om felling.

Organisasjonene Foreningen våre rovdyr og Noah leverte kravet om midlertidig forføyning. I tillegg har Aktivt rovdyrvern anmeldt staten i saken.

Ifølge Klima- og miljødepartementet har det over flere år vært dokumentert store skader på sau i Steinkjer og på Snåsa fra den aktuelle bjørnemoren.