Vil stoppe kutt i støtte til unge gründere

Nyheter: Fylkesrådmannen vil kutte en kvart million i bevilgningen til Ungt Entreprenørskap. Med støtte fra Frp og Venstre vil Høyre fjerne kuttet.

– I det nye Trøndelag trenger vi nyskapende og aktive ungdommer som allerede i skolen lærer hvordan de kan skape nye bedrifter og arbeidsplasser, sier Henrik Kierulf og Siri Holm Lønseth i en pressemelding

Lønseth og Kierulf representerer Høyre på Fylkestinget i Trøndelag.

Inspirerer ungdom

– Vi håper at enda flere skoler kan bli med, men da må vi styrke Ungt Entreprenørskap, ikke kutte slik rådmannen foreslår. Mange tror kanskje at Ungt Entreprenørskap bare dreier seg om å etablere bedrifter, men det er så mye mer. Målet til organisasjonen er å inspirere ungdom til å tenke nytt og skape verdier både på arbeidslivet, organisasjoner og i hverdagen for øvrig. Det er nettopp slike ungdommer Trøndelag trenger.

Må starte med ungdommen

Henrik Kierulf peker på at Norge nå står overfor en stor omstilling.

– Oljeinntektene vil gå ned i fremtiden og vi må finne andre næringer som kan erstatte dem slik at vi kan opprettholde velferden i fremtiden. Da må vi starte med ungdommen og gi dem kunnskap og inspirasjon som de kan benytte når de kommer ut i yrkeslivet. Det viser seg at mange av dem som har startet en elevbedrift når de er på skolen fortsetter grunderkarrieren etter endt skolegang, påpeker Kierulf.
– Høyre foreslår derfor å øke bevilgningen til Ungt Entreprenørskap med 250.000,- kroner

Fakta: Ungt Entrepernørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Organisasjonen består av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner. Organisasjonen har om lag 100 ansatte på landsbasis. UE er medlem i den europeiske organisasjonen JA Europe og i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.

I 2016 gjennomførte Ungt Entreprenørskap over 260 000 elev- og studentaktiviteter i ulike programmer.
13 000 elever i grunnskolen drev Elevbedrift. 11 000 elever i videregående skole drev Ungdomsbedrift. Nær 800 studenter i høyere utdanning drev Studentbedrift. På landsgjennomsnitt drev 17 prosent av elevene på et trinn i videregående skole Ungdomsbedrift i skoleåret.