Politikerne stopper byggeplanene i Høyskoleparken

Nyheter: –Det politiske flertallet er enige, vi ønsker ikke bygging her, sier Geir Waage (A).

Flertallet leverer et forslag i formannskapet i dag som sender et klart signal til NTNU når de skal gå videre med sine planer for nytt campus: Grøntområdene i Høyskoleparken skal bevares som i dag, skriver Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

– Området er viktig for hele Trondheim, for naboene og ikke minst for studentene som bruker parken som rekreasjonsområde. Slik ønsker vi at det skal være også i fremtiden, sier Aps gruppeleder, Geir Waage til Adresseavisen.

Waage sier de vil sende et signal allerede nå om at campus-planene til NTNU må forholde seg til at kommunen som regulerende myndighet ikke kommer til å akseptere at de grønne områdene bygges ut.

Les mer: NTNU opptrer som en privat utbygger med profitt som eneste motiv

–Vi synes det er mest redelig å gi et klart signal om dette nå slik at NTNU kan forholde seg til det i sitt videre arbeid, sier Waage til Adresseavisen

– NTNU skal allerede til våren lyse ut en rekke idékonkurranser og jobbe videre med planskissene for det nye campusområdet. For at disse prosessene skal bli så gode som mulig mener vi det er naturlig at NTNU allerede nå kjenner til vårt standspunkt. Vi snakker om alle de grønne områdene ved Studentersamfundet og opp mot den gamle hovedbygningen på Gløshaugen og de grønne området i skråningen langs Klæbuveien og opp til Hesthagen. Det politiske flertallet er enige, vi ønsker ikke bygging her, sier Geir Waage, til avisen.

Ifølge NTNUs campussjef Merete Kvidal har ikke NTNU  besluttet løsninger, og hvordan utvikling av campus eventuelt vil påvirke grønne områder er et viktig tema i den åpne idékonkurransen vi har gående.