Statsadvokaten står på sitt: Lar seg vanskelig bevise at ytringene var hatefulle

Nyheter: Statsadvokat Ingelin Hauge har besluttet å fastholde henleggelsen av hatytring-saken mot Atle Antonsen, får NTB bekreftet. Klagene ligger nå hos Riksadvokaten.

Hauge opplyser til NTB at «saken er sendt Riksadvokaten». Hun har ikke utdypet denne siste beslutningen, men legger i henleggelsesvedtaket vekt på at det vanskelig lar seg bevise, slik bevisbildet er nå, at uttalelsene Atle Antonsen rettet mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali var «kvalifisert krenkende» og dermed i strid med straffeloven forbud mot hatefulle ytringer.

Antonsen skal ha sagt «du er for mørk/mørkhudet til å være her» da begge var gjester på utestedet Bar Boca på Grünerløkka 23. oktober. Statsadvokaten sier i henleggelsesbeslutningen at «det må finnes bevist at han har handlet med den nødvendige grad av skyld, ved at han forsettlig eller grovt uaktsomt har forhånet Ali».

NTB får fra en annen kilde opplyst at Hauge fredag meddelte at hun ikke vil omgjøre beslutningen om å henlegge saken.

Vil straffeforfølge

Både Sumaya Jirde Ali selv og Antirasistisk Senter har klaget på avgjørelsen og anmodet statsadvokaten om omgjøring. Senteret skriver at det bør være grunn til å straffeforfølge komikeren for brudd på rasismeparagrafen.

– Straffelovens paragraf 185 er ment å beskytte samfunnet, og ikke først og fremst enkeltindividet, og må tolkes ut fra dette, heter det i klagen, som er sendt til Oslo statsadvokatembete.

Dermed er det landets øverste påtalemyndighet som får det siste ordet i saken.

– Riksadvokaten har mottatt klagesaken i dag. Vi har som generell målsetting å behandle klager over henleggelser innen 30 dager etter at saken er mottatt her, skriver statsadvokat Alf Butenschøn Skre hos Riksadvokaten i en epost til NTB.

Antonsens forsvarer, advokat Marianne Klausen, har så langt ikke besvart NTBs forespørsel om kommentar.

Avviser anklagene

Hun bekreftet nylig overfor NRK at de har mottatt en kopi av klagen og at Antonsen får mulighet til å fremme sitt syn på saken.

– Atle Antonsen har hele tiden vært klar på at det fra hans side aldri har vært snakk om at han har fremsatt hatefulle ytringer. Han har samtidig vært opptatt av at denne saken ikke skal bli en større belastning for Sumaya Jirde Ali enn det den allerede har vært, sa Klausen da det ble kjent at Ali hadde bedt om omgjøring.

Antonsen har beklaget overfor Ali. Klausen har sagt at han ikke bevisst ville komme med hatefulle ytringer.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sa Klausen da henleggelsen ble kjent 21. november.