St. Olavs slutter med omskjæring av guttebarn

Nyheter: Flere helseregioner i Norge står nå uten omskjæringstilbud. Nå avvikler St. Olavs Hospital i Trondheim tilbudet om omskjæring av guttebabyer

St. Olavs hospital har vært det sykehuset i Norge som har utført flest omskjæringer i Norge. Her ble det omskåret 37 gutter i 2015.

Øystein Drivenes, seksjonsleder for barnekirurgi ved St. Olavs Hospital, sier avviklingen av omskjæringstilbudet er et rent kapasitetsspørsmål.

– Vi må prioritere kreftsyke og syke barn foran omskjæring av friske gutter. Det er umulig å sidestille disse behovene, sier han til Vårt Land.

Ressurskrevende

Pasienter fra Helse Nord har tidligere blitt henvist til Trondheim siden ingen leger ved Nordlandssykehuset i Bodø eller­ Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø vil utføre inngrepet.

Drivenes sier omskjæring er en ressurskrevende prosess.

Blant annet fordi hele familier møter opp på avdelingen selv om de har fått beskjed om at bare én voksen kan følge barnet.

Det er ikke greit å få forkjølede søsken med inn på en avdeling hvor det ligger syke, nyopererte barn. I tillegg kompliseres prosessen av språkproblemer, selv om tolk er involvert, sier han.

Siden 1. januar 2015 er norske helseregioner pålagt å ha et omskjæringstilbud. Inngrepet har en egenandel på 4.000 kroner. Resten dekkes av staten.

Før loven tråde i kraft ble det anslått at rundt 2.000 guttebarn skulle omskjæres årlig, men langt færre har benyttet seg av tilbudet. I 2015 ble 81 gutter omskåret på ­offentlige sykehus, mens 345 ble omskåret på private klinikker.

(©NTB)