St. Olavs hospital: Tre kreftpasienter fikk forsinket behandling som følge av IT-svikt

Nyheter: Tre kreftpasienter fikk forsinket behandling som følge av at prøvesvar fra St. Olavs hospital ikke kom fram.

Det er klart etter at sykehuset har gjort en gjennomgang av IT-svikten som førte til at flere hundre prøvesvar ikke kom fram.

Saken er alvorlig

I de aller fleste tilfellene fikk det ikke alvorlige konsekvenser, men tre kreftpasienter fikk forsinket behandling som ga prognosetap.

– Saken er alvorlig, og det er satt i gang oppfølging av de berørte pasientene, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

De tre pasientene blir fulgt opp av sine behandlingsansvarlige leger ved de respektive klinikkene. De er informert om sine rettigheter, og sakene er varslet til Statens helsetilsyn.

Systemfeilen førte til at melding om svar på 19 patologiprøver og 834 bildediagnostiske undersøkelser ikke hadde kommet fram til behandlende lege ved sykehuset. ​

Oversikten på feilede meldinger om prøvesvar strakte seg tilbake til 12. november 2022, da St. Olavs hospital tok i bruk Helseplattformen.