St. Olavs hospital senker beredskapen

Nyheter: St. Olavs hospital senker beredskapen til grønt nivå. Over 600 pasienter har fått utsatt operasjon eller behandling mens sykehuset har hatt høynet beredskap.

På sine nettsider opplyser sykehuset at de nå går tilbake til grønt nivå, med skjerpet beredskap.

– Vi har et vindu akkurat nå, og det gjør at vi kan behandle flere pasienter enn vi har klart de siste ukene. Dette er viktig med tanke på å ta igjen noe av det vi har utsatt før en eventuell ny smittebølge, sier sykehusdirektør Grethe Aasved.

600 utsatte operasjoner

Sykehuset opplyser at rundt 600 pasienter har fått utsatt operasjonen eller behandlingen de siste månedene.

Det ventes et økt antall innleggelser av koronapasienter når den nye smittebølgen treffer Trøndelag, noe som betyr at sykehuset står klar til raskt å høyne beredskapen tilbake til gult nivå.

– Vi har nå oppdaterte og solide beredskapsplaner, og kan derfor gjøre endringer i beredskapen på kort varsel. Vi vet ikke hvor lenge vi har dette handlingsrommet, men det er viktig at vi utnytter situasjonen godt, sier Aasved.

– Når vi nå senker beredskapsnivået fra gult til grønt, så er det for å gjenoppta en del av den planlagte aktiviteten som har vært utsatt. Men de tiltakene som er satt i verk for å avhjelpe fullt sykehus, blir fortsatt stående. Disse tiltakene er​​ fortsatt nødvendige, sier sykehusdirektøren.

Torsdag ligger det elleve koronapasienter på St. Olavs hospital. To av pasientene får intensivbehandling med respirator.

(©NTB)