Skandaleplattformen: St. Olavs må svare for feildosering av stråling

Nyheter: Tilsyn gjennomført St. Olavs hospital viser brudd og fare for brudd på forsvarlig og berettiget strålebruk. Nå må sykehuset forklare seg innen 9. februar.

Tilsynet avdekket fem avvik og én anmerkning, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på sine nettsider.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

– Det er alvorlig når innføring av et journalsystem fører til gjentakende uønskede hendelser og en bekymringsmelding som omhandler strålevernrelaterte utfordringer som indikerer brudd på stråleregelverket, sier fagdirektør i seksjon for medisinsk strålebruk, Eva Godske Friberg.

Utfordringer med Helseplattformen

Hun forklarer at forholdene førte til at DSA åpnet tilsynssak mot St. Olavs hospital med fokus på innføring av Helseplattformen.

– Tilsynet bekreftet at gjentakende dobbeltundersøkelser i forbindelse med røntgen og CT-undersøkelser var relatert til utfordringer i Helseplattformen, fortsetter Friberg.

Dobbeltundersøkelser er et klart brudd på forsvarlig og berettiget strålebruk.

Flere varsler

DSA har i ettertid av tilsynet mottatt ytterligere varsler om uønskede hendelser. I tillegg til flere hendelser relatert til dobbeltundersøkelser og feildosering/feilbehandling omfatter de nye varslene også uønskede hendelser knyttet til nukleærmedisin og MR-sikkerhet.

DSA er i en fortløpende dialog med sykehuset om varsel og oppfølgning av de uønskede hendelsene. Sykehuset er pålagt å utarbeide en plan for hvordan avvikene skal rettes med tilhørende tidsfrister innen 9. februar 2024.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og sammen med Helseplattformen AS jobber vi for fullt med tiltak for å lukke avvikene som DSA har påpekt. Vi vil gi en samlet tilbakemelding til DSA innen fristen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en uttalelse på sykehusets nettsider.

(©NTB)