IT-skandalen på St. Olavs: Helseplattformen kan ha sendt pasient i døden

Nyheter: St. Olavs hospital i Trondheim undersøker om den nye Helseplattformen kan ha medvirket til at en pasient døde. Nå er saken sendt til Statens helsetilsyn.

Saken handler om en eldre pasient som ble innlagt på St. Olavs hospital i desember, og siden døde av slag fordi blodfortynnende behandling ble stanset.

Det undersøkes nå om dødsfallet kan ha sammenheng med innføringen av det omstridte pasientsystemet Helseplattformen, som ble innført på St. Olavs hospital 12. november, skriver Adresseavisen.

– Svært alvorlig

– Som sykehusdirektør tar jeg dette svært alvorlig. Det er tungt å vite at pasientsikkerheten kan være truet, og det er svært bekymringsfullt når vi får alvorlige hendelser og dødsfall som eventuelt kan skyldes stort arbeidspress eller innføring av Helseplattformen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til avisen.

Pasienten i 80-årene gikk på blodfortynnende medisin, som rutinemessig ble avsluttet da han ble sendt til St. Olavs hospital for utredning om en mulig blødning. Behandlingen ble aldri startet opp igjen da han ble uskrevet fra sykehuset.

Manglet pasientinformasjon

To dager etter at han kom hjem, ble han innlagt på nytt for hjerneslag, noe han døde av. Ettersom pasienten ble innlagt på et nytt sykehus, fant ikke ansatte dokumentasjon i pasientjournalen om oppholdet på St. Olavs hospital noen dager tidligere, skriver NRK.

– Om det skyldes problemene med Helseplattformen, er vanskelig å svare på. Men det vi ser, er at man ikke har fått til å dokumentere som man skal, og det har nok tydelig sammenheng med Helseplattformen, sier fylkeslege Jan Vaage til rikskringkasteren.

Overfor Adresseavisen kaller han hendelsen en «rutinesvikt», men understreker at det fremdeles er uklart hvilken rolle det nye journalsystemet har hatt.

Flere problemer

Helt siden Helseplattformen ble innført i november, har det vært en rekke utfordringer med journalsystemet ved St. Olavs hospital.

Helsetilsynet ber nå om en redegjørelse av innføringen ettersom det etter nesten ni uker fremdeles rapporteres om feil.

Sykehuset sliter ifølge Adresseavisen med feil i medisinlister, elektroniske meldinger som ikke kommer fram, og tungvinte løsninger etter at de byttet til nytt journalsystem.