– Et sørgelig syn å se Frp logre for Rita Ottervik

Nyheter: Tidligere Frp-politiker Kent Ruben Johansen mener ansvaret for å stoppe utbyggingen på Nidarø hviler på Fremskrittspartiet i Trondheim og at det er direkte trist å se at partiets leder "logre for Rita Ottervik".

– Endelig en sak hvor Frp faktisk kunne spilt en reell, politisk rolle i denne byen. Og så velger de side med Rita Ottervik og Arbeiderpartiet i stedet for å støtte Høyre. Selvfølgelig kan man være enige i enkeltsaker på tvers av parti, det skulle bare mangle. Men her er Frp totalt i utakt med folket. Jeg er spesielt skuffet over den nye lederen Mats Ramo. Jeg var selv studieleder i Fpu når han ble politisk aktiv og så alltid på Ramo som en uredd stemme. At han nå med resten av partiet bøyer kne og logrer for Rita og Ap er ikke bare overraskende, men direkte skuffende, sier Johansen.

Historisk mulighet

Johansen har i dag trukket seg ut av aktiv politikk, og meldte seg ut i protest av partiet etter et katastrofalt 2011. Frem til da satt han som første vara til kontrollkomiteen, satt i fylkesstyret til FpU i fylket og hadde forskjellige roller i partiet.

Han gremmes når han tenker på hvilken historisk mulighet Trondheim FrP nå har forspilt til å sette dagsorden og bidra til et maktskifte i Trondheim:

– Tenk hvilket nederlag dette hadde påført Arbeiderpartiet og Rita Otervik. Det er jo fanesaken hennes. Ap har dundret på og overkjørt flertallet i partiet for å få dette til.  Trondheim trengte at Frp tok til fornuft, men i stedet for å ta muligheten som bød seg og som flertallet av folket i byen ønsker, så støtter de henne. Jeg blir bare oppgitt, sier Johansen

– Det er nå den rent politiske siden av saken. I tillegg kommer det faktum at det meste av fagfolk fraråder utbygging. Miljø, sikkerhet, idretten selv og alle som egentlig burde vært tatt med i vurderingen er totalt oversett. Dette samtidig som saksprosesser og dokumenter blir holdt tilbake fra offentligheten. At lederen for Trondheim Frp stiller seg bak denne prosessen er skremmende, rart og ikke minst galt! Trondheim er modent for et nytt styre etter neste kommunevalg. Da bør Frp og Høyre samkjøre seg i de store og viktige sakene. Høyre burde som borgerlig og avgiftskritisk parti støttet opp om bomsaken og FrP burde støtte Høyre under Øya-saken. Uten sammenligning i sakene forøvrig. Vi trenger et sterkt høyre-alternativ, ikke et vaklende, sier Johansen.

Mats Ramo er knapp i sin kommentar av utspillet fra Johansen:

– I lokalpolitikken foretas vurderinger fra sak til sak. Vi kommer til å stemme for gode forslag uavhengig av hvem som fremmer dem. Nidarø er en slik sak. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Ramo.