Aberdeen kaster kortene, nå legges Solsiden kjøpesenter ut for salg

Nyheter: Aberdeen Eiendomsfond Norge II avikles innen utgangen av året.

Det betyr at Solsiden i Trondheim er i spill.

Det er den klart største eiendommen i porteføljen. Utleibart areal er hele 52 000 kvadratmeter og årsleien per september i fjor var på 74,3 millioner kroner.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

NE nyheter melder at styret i eiendomsfondet ikke kunne godta betingelsene den ekstraordinære generalforsamlingen i desember satte for å forlenge levetiden til fondet.

Dermed går det mot en avvikling av eiendomsfondet innen utgangen av året.

Aberdeen har engasjert Arctic Securities som finansiell rådgiver til å gjennomføre en såkalt strukturert salgsprosess av de gjenværende eiendommene i porteføljen.

Hvis det ikke kommer et akseptabelt bud på fondet, som også kan være en løsning, har med andre ord Arctic og Aberdeen kort tid på seg for å selge ut eiendomsmassen.

Det kan for noen av de mindre attraktive eiendommene presse prisene. Trolig går det mot porteføljesalg hvis det blir salg, at kjøpere tar over flere eiendommer, skriver NE Nyheter.

Følg Næringslivsavisa på Facebook