Smittsom hjernehinne-betennelse påvist i Trondheim

Nyheter: En 19-åring fra Trondheim har fått påvist alvorlig meningokokksykdom, også kalt smittsom hjernehinnebetennelse. Vedkommende er elev ved Heimdal videregående skole. Skoleledelsen er informert og det er sendt ut informasjon til berørte elever og lærere.  

En 19-åring fra Trondheim har fått påvist smittsom hjernehinnebetennelse, opplyser Trondheim kommune.
Tenåringen er elev ved Heimdal videregående skole i Trondheim, skriver kommunen.

– Skoleledelsen er informert, og det er sendt ut informasjon til berørte elever og lærere, skriver kommunen.

Ifølge kommunen er det liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller. De ber likevel folk være oppmerksomme.

Forebyggende tiltak

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at alle nærkontakter tilbys forebyggende antibiotikatablett og vaksine som et føre-var-tiltak.
– Dette er et enkeltstående smittetilfelle og så langt ikke et smitteutbrudd blant flere, sier FHI-overlege Sara Viksmoen Watle.

Hun påpeker at sykdommen kan være svært alvorlig for den det gjelder.

– Det er imidlertid svært sjelden at det oppstår sykdom hos personer som har hatt tett kontakt med den syke.

Ser ingen sammenheng

Unge voksne i alderen fra 16 til 19 år er mest utsatt for sykdommen.
De siste månedene har det i Norge vært tre tilfeller av sykdom med meningokokk gruppe B, som i perioden 2016–2022 ikke har vært observert blant ungdom her til lands.

– Vi ser foreløpig ingen sammenheng mellom disse tre smittede, som er geografisk spredt på Bærum, Stavanger og nå Trondheim, påpeker Viksmoen Watle, men understreker at FHI undersøker om det kan være det.

En 18 år gammel mann fra Bærum døde i starten av august etter å ha fått smittsom hjernehinnebetennelse på russetur til Hellas.