Skolene åpner om tre uker: Det blir krevende, fordi vi har begynt å bli slappe med smittevernreglene

Nyheter: Voksne og elever skal finne balansen mellom smittevern og en normal hverdag når skolefritidsordningen åpner mandag.

annonse
https://trondheim24.no/sponset-sak/sammen-skaper-de-norges-lengste-festival-pa-fosenkaia-2/
Utdanningsforbundets leder frykter en krevende høst når skolen også åpner om tre ukers tid.

Allerede mandag åpner skolefritidsordningen (SFO) og mange barnehager. På SFO er det blant annet gitt beskjed om at mest mulig av aktivitetene skal foregå utendørs av smittevernhensyn.

Elevene skal også ha hvert sitt spise- og aktivitetsareal. Barnehagene har strenge krav til både håndhygiene og rengjøring av lokaler og leker.

-Fra høsten av kan hele skoleklasser kan være samlet og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager, heter det i Utdanningsdirektoratets oversikt over planene for skolestart.

Det er også spesifisert at elevene skal få karakterer og fraværsgrensa er gjeninnført. Spesialundervisning skal foregå som normalt. Elever som trenger skoleskyss, skal få overstyre smittevernveilederen for kollektivtrafikken og sitte tettere sammen slik at alle får plass.

Blir en krevende høst

Koronatiltakene er imidlertid fortsatt til stede. Ingen med sykdomstegn skal møte på skolen, elever i risikogruppen skal få undervisning hjemme, og selv om hele klasser kan samles, skal elevene holde seg til faste kohorter.

Gymtimene skal foregå utendørs så langt det lar seg gjøre, og man skal forsøke å sørge for at færrest mulig har friminutt samtidig. Elevene skal ha minst mulig fysisk kontakt.

– Jeg tror det blir ganske krevende, også fordi vi har begynt å bli litt slappe med smittevernreglene, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Ikke over

Folkehelseinstituttet minner om at pandemien ikke er over og alle må følge smittevernreglene for å for å holde smittetallene lave.

-Vi være årvåkne, teste oss vi har symptomer, og ha god overvåking på plass slik at vi kan oppdage og stoppe utbrudd ute i kommunene før de sprer seg til andre steder,» skriver Folkehelseinstituttet i en epost til NTB.

Handal sier areal- og lærermangel vil gjøre det vanskelig for mange skoler og barnehager å opprettholde smittevernreglene, særlig i pressområder. Han mener kommuneøkonomien blir en viktig faktor.

– Det viktigste er å sikre at alle utgifter skolene og barnehagene har hatt i forbindelse med korona, blir kompensert fullt ut, sier fagforeningslederen.

Må også håndtere nye læreplaner

Fra skolene ble åpnet igjen i slutten av april til skoleårets slutt i juni ble smittevernreglementet endret flere ganger, noen ganger på kort varsel.

I år er det etablert en såkalt trafikklysmodell for å gi skolene mer forutsigbarhet. Handal tror skolene er godt forberedt på lokale utbrudd av koronaviruset, slik man nå ser i Moss.

I 2020–21 skal store deler av skoleverket også fase inn nye læreplaner. Kun 10. klasse, VG2 og VG3 venter til skoleårene etterpå. Utdanningsforbundets leder sier dette ikke er optimalt.

– Det finnes nok skoler som ikke har hatt tid til å forberede seg godt på det, sier Handal.

Imidlertid har myndighetene utvist forståelse for at læreplanene har måttet vike for smittevernet.

– Så lenge vi har litt tålmodighet med hverandre, vil det nok gå seg til. Mange lærere er positive til læreplanene, og det er et godt utgangspunkt, sier lederen.

(©NTB)