Smitten øker: 28 nye koronasmittede i Trondheim

Nyheter: I løpet av det siste døgnet er det registrert 28 nye personer i Trondheim som har testet positivt for covid-19. Tre har ukjent smittekilde.

I Trondheim ble det søndag gjennomført 701 koronatester.

Blant de smittede er det 18 menn og 10 kvinner. Tre har ukjent smittekilde, resten er smittet av kjente nærkontakter, går det frem av en pressemelding fra Trondheim kommune.

Aldersfordelingen  blant de smittede er som følger

20 i 20-årene

4 i 30-årene

4 i 40-årene

Det ble foretatt 701 tester.

Berørte kommunale og fylkeskommunale enheter:

Utleira skole 2 og 3 trinn + SFO+ Korps

Motbakken barnehage. + Kulturskolen (Blussuvoll skole)

Charlottenlund VGS, 2ST2 og G1

NTNU

Byåsen VG1 TIP

Åsveien skole, 7+4+1 trinn.

Brannhaugen barnehage

Persaunet HVS

St.Olav

Nedre Elvehagen barnehage

Status  vaksinering:

I ukene 20 og 21 er det primært andredoser som er satt og vil bli satt. 993 fikk dose 2 og bare 39 første dose den 21.5.

Totalt vaksinerte: 52 815 (31,6% av personer over 18 år) har fått første dose og 27 022 (16,2%) andre dose.

85+: Første dose 92,5 % ( 3304 personer) og 89,2 % (3188) andre dose.

75-84: Første dose 97,2 % (9478) og 91,9 % (8962) andre dose.

65-74: Første dose 93,8% (16512) og 34,9 % (6148) andre dose.

55-64: Første dose 35,2 % (7738) og 8,9 % (1953) andre dose.

45-54: Første dose 22,1 % (5858) og 8,1 % (2135) andre dose.

18-44: Første dose 11,3 % (9925) og 5,3 % (4636) andre dose

Leveranser i de neste to ukene:

Fra uke 22 får Trondheim en betydelig økning i vaksinedoser med i alt 12 990 doser hvorav 5952 førstedoser. @

Det betyr at det ligger an til at risikogruppene 5-7 kan sluttføres, og det kan startes opp med de eldste i alderskohorten 55-64 år.

Gjenstående dosebehov for å nå 90 % dekning i alle aldersgrupper over 18 år: