Slutt på krav om kjentprøve for taxisjåfører

Nyheter: Det er slutt på kravet om bestått kjentmannsprøve for å kjøre taxi i Oslo og Akershus. Fra neste sommer gjelder endringen for hele landet.

Det betyr at det fremover holder å ha tilfredsstillende vandel og god helse for å få kjøreseddel til drosje, skriver Aftenposten.

EØS

Det innebærer at borgere fra EØS-land kan begynne å kjøre taxi i hovedstadsområdet dagen etter vedkommende har flyttet hit, dersom de oppfyller de andre kravene.

Endringene skjer etter at Stortinget vedtok å endre yrkestransportloven for drosjer i sommer. Loven trer i kraft 1. juli 2020. Oslo politidistrikt har nå valgt å oppheve kravet åtte måneder før loven trer i kraft.

Politiet forklarer det med at Taxiskolen, som er den eneste nøytrale aktøren som organiserte kjentmannsprøven, gikk konkurs i slutten av september.

– Nå er det ikke noe godkjent prøvested for kjentmannsprøven. Vi fikk flere henvendelser fra folk som lurte på hvor de skulle ta prøven. Da tok vi en vurdering og valgte å fjerne kravet, sier kontorsjef Marius Gaarde ved Oslo politidistrikt.

Når kravet fjernes, er det opp til den enkelte taxisentral om de vil ha testing av sine sjåfører.

– Det er veldig negativt for kundene at man nå kan få sjåfører som ikke har nødvendig kompetanse. GPS løser ikke dette problemet, sier Jarle Kanaris som driver Bytaxi.

Debatten raser på Facebook: