Sluppenbrua delvis stengt fra mandag

Nyheter: Fra mandag 6.november blir det redusert framkommelighet over Sluppenbrua.

Mandag etter ettermiddagsrushet, starter arbeidet med å erosjonssikre Sluppenbrua. Arbeidet går ut på å stabilisere steinmassene rundt pilarene for å hindre undergraving.

– I den forbindelse blir brua stengt for kjøretøy som skal fra Osloveien til Sluppen, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

Det blir fortsatt åpent for kjøretøy som skal kjøre den andre veien, fra Sluppen til Osloveien.

– Vi forventer store forsinkelser for biltrafikken de første dagene, men vi håper trafikantene finner andre ruter og også velger å reise kollektivt, sykle og gå, sier Mats-Andre Lied i Statens vegvesen.

For å få gjort arbeidet må det etableres en anleggsvei som går ned til elva.

– Vi må da stenge for all biltrafikk fra Osloveien mot Sluppen slik at oppbygging av anleggsveien kan gjennomføres.

– Anleggsveien i elva vil bygges opp av rør og elva må reguleres ned til minste vannføring, heter det i pressemeldingen.

Sluppenbrua vil være åpen for trafikk fra Sluppen til Osloveien, og gang- og sykkelvegen vil holdes åpen i hele perioden.

De håper å være ferdig med tiltakene i løpet av 4-5 uker, men på grunn av værforhold kan arbeidene ta lenger tid.