Trøndere skal erobre verden med personlig trening på nett

Nyheter: – Vi har ambisiøse planer for det internasjonale markedet. Infrastrukturen er god, «internet of things» øker i omfang, og vi har god dokumentasjon på et sterkt og økende behov i store deler av verden.

Det sier daglig leder i Myworkout, Knut Løkke.

Myworkout ble startet opp av Løkke i 2013, og har siden den gang konsentrert seg om å komme inn på det norske markedet. Nå er derimot tiden moden for å utvide markedet betraktelig – resten av verden står for tur.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

I Norge har Myworkout som ambisjoner å bedre folkehelsa.

– Myworkouts internasjonale ambisjoner er å lage verdens mest fleksible treningsløsning, sier Løkke.

– Vi skal tilby skreddersydd treningsinstruksjon som beviselig gir flere friske leveår og et bedre liv, på en inspirerende og motiverende måte. Det skal leveres direkte til forbruker på tvers av kultur- og landegrenser – uavhengig av alder, fysisk form eller tilgang til treningsutstyr, fortsetter han.

Selskapet har tilgang til verdensledende medisinsk kompetanse og dokumentasjon, og er opptatt å levere den beste og mest effektive treningen til sine medlemmer rundt om verden.

– Vi har en unik mulighet til å hjelpe både individet og store befolkningsgrupper i mange land med vår kommersielle strategi, salgskanaler, teknologiske kompetanse, og ikke minst gjennomføringskraft, sier Løkke.

Han forteller videre at han ser nye muligheter i å løse regulatoriske forhold i offentlig sektor, som skal gjøre det enklere for helsepersonell å ta i bruk løsningene i Myworkout.

– Men her gjenstår det fortsatt mye arbeid, sier den daglige lederen.

Store forskjeller

Ifølge Løkke går forskjellen mellom det norske og internasjonale markedet først og fremst på kulturelle forhold. Myworkout har derfor startet et IFU Hovedprosjekt, som kjøres i samarbeid med blant annet Innovasjon Norge. Et av målene med dette prosjektet er å utvikle en løsning som fungerer på tvers av kultur- og landegrenser.

– Som en forlenging av dette prosjektet forbereder vi et program mot EU’s opprettede fond Horizon 2020, der en av tre hovedområder omfavner strategien i Myworkout. Dette programmet vil gi mer forståelse, gjennom blant annet testing og faktisk tilstedeværelse i de ulike markedene, forklarer Løkke.

Vegard Strand og Willy G. Hernes er initiativtakerne bak UT Prosjektet, et salgs- og markedsprosjekt som hjelper små og mellomstore teknologibedrifter opp og ut i verden. Strand og Hernes har hjulpet flere titalls bedrifter til å etablere seg internasjonalt de siste ti årene.

– Konkurransen på det internasjonale markedet er annerledes. Det er andre aktører og du kan oppleve at det tar lengre tid å lande avtaler, sier Strand.

– Ofte er det slik at jo lengre bort fra Norge du drar, jo lengre tid kan dette ta, fortsetter han.

Lokale samarbeidspartnere

Strand forklarer at det er viktig å skaffe seg gode, og lokale, samarbeidspartnere. Det kan være avgjørende for hvor raskt du kommer deg inn på det ønskelige markedet.

– Det er viktig for å få innpass fortest mulig. Du må samarbeide med folk du stoler på, som har lang erfaring og som kjenner markedet og den forretningsmessige kulturen i landet du ønsker innpass i.

UT-mentoren sier videre at det er flere måter å skaffe seg gode internasjonale samarbeidspartnere på, og at det er viktig å ikke forhaste den prosessen.

– Flere har brent seg på å inngå for raske samarbeidsavtaler. Det er viktig å benytte seg av hjelpen som finnes. Vi i UT Prosjektet har et stort nettverk som vi benytter for å sette bedrifter i kontakt med gode internasjonale samarbeidspartnere og potensielle kunder. Innovasjon Norge er også viktig med sitt store nettverk som de kan hjelpe bedrifter med, forklarer han.

– Hvordan kan man skille seg ut på verdensmarkedet?

– Hvert marked er forskjellig. Det som for eksempel finnes i Tyskland, er ikke sikkert finnes i England. Det beste er å gå inn i markeder hvor «frukten henger lavest», nemlig der hvor ditt produkt har minst konkurranse eller ikke er introdusert ennå. Da fyller du hullene i markedet og finner en posisjon du kan ta.

– Også må du være best i måten du gjør ting på. Du må være dyktig i måten du jobber med både i forberedelsene, selve salget og oppfølgingen, bli oppfattet som seriøs, gjøre gode avtaler og ikke minst gjøre de rette avtalene, fortsetter han.

Mer enn et treningsfirma

Myworkout har ifølge Løkke en klar kommersiell strategi, men også et ideelt engasjement. I tillegg til å bedre folkehelsen viser nemlig Myworkout samfunnsengasjement innen entreprenørskap og grønn vekst.

– Vi er, for å nevne noe, sponsor til Ungt Entreprenørskap Trøndelags Fylkesmesse, hvor jeg også skal sitte i juryen. Og i forrige uke var Myworkout representert på årets Lerchendalkonferanse der 260 toppledere og politikere var samlet med «Endrnings- agenter for Grønn Vekst» som tema, avslutter Løkke.

Følg Næringslivsavisa på Facebook