Slik kan AI brukes for å fremme ansvarlig spilling

Nyheter: Kunstig intelligens er en del av datavitenskapen som omhandler bruk og programmering av intelligente maskiner til å fremstille menneskelig reaktivitet og arbeidsliv. Med AI kan maskiner lære gjennom å utføre oppgaver. AI-systemer har dessuten vist sansende egenskaper, som problemløsning, sosial intelligens, evnen til å tenke og lære, kreativitet, planlegging og til en viss grad etterligning.

Kunstig intelligens har blitt en grunnpilar i vårt samfunn og hverdagen, fra hjemmeteknologier som smarttelefoner (Alexa, Google Home osv.) til sosiale medier og underholdning. AI har også gjort sitt inntog i nettcasinobransjen, der den spiller en viktig rolle i å regulere spillernes atferd, forhindre svindel og utvikle casinospill

Behovet for tilsyn

I den senere tid har mange stater innført forskrifter for å beskytte mot problemer på pengespillplattformer som kan påvirke spillere. I Storbritannia kan for eksempel ikke kredittkort brukes til transaksjoner til og fra nettcasinoer. Utenom statlige tiltak, er casinoer også med i kampen for å ivareta spillerne og deres interesser.

Casino-personell har fått opplæring til å spore problematisk atferd hos spillere. Men til syvende og sist er de menneskelige, og dermed svært mottakelige for feil. Dessuten, jo høyere spillere vokser, desto vanskeligere blir det å overvåke denne atferden på en nøyaktig måte. Dessuten er ikke dette personellet utstyrt med de riktige ressursene for å kunne analysere dataene de samler inn, så nytten er egentlig begrenset.

Sporing av brukernes atferd er enda vanskeligere i nettcasinoer ettersom de mottar flere samtidige besøkende enn landbaserte casinoer. Og det finnes nok litteratur om pengespill og hva som skjer med spillere som sliter med å spille ansvarlig. AI brukes til å utvikle tiltak som kan hjelpe spillere med å få tilgang til spilloperatører innenfor sunnere spillmiljøer, uten mekanismer som utløser problemer. Denne teknologien byr på oppsyn over problemer før de sprer seg hos casinoer. Til slutt gir kunstig intelligens et sikkerhetsnett som reduserer risikoen for problematisk atferd.

Slik kommer AI inn i bildet

Det finnes mange muligheter for maskinlæring og AI-systemer i pengespillbransjen. Sektorer som svindeloppdagelse, markedsføring, forebyggende vedlikehold og ansikts- og talegjenkjenning er allerede implementert. Kunstig intelligens evne til å enkelt og effektivt håndtere store mengder data gjør det til en viktig løsning i tidlig oppdagelse og forebygging av problematisk spillatferd. Men som vi allerede har vært innom, kan ikke mennesker spore spillere effektivt nok til å konkurrere mot kunstig intelligens.

Dessuten, ettersom AI allerede er integrert i rammeverket hos casinoer, fra personvern, kundeidentifikasjon og verifisering til forbrukerengasjement, er det bare fornuftig å gå et skritt videre for å oppmuntre til ansvarlig spilling. Heldigvis er mange casinoer klar over viktigheten av et sikkerhetsnett og har begynt å sette ting på plass for å fremstå så kundeorientert som mulig. For eksempel samarbeider Casumo med Neccton for å få eksperthjelp til å beskytte sine brukere. Spillselskapet vil derfor fremover bruke spillerbeskyttelsesprogramvaren Mentor, et AI-basert system som studerer spillernes atferd i sanntid og gir nødvendig støtte hvis behovet skulle oppstå.

Programvaren kan fange opp uansvarlig pengespillatferd og bidrar til å løse problemer mellom spillere og operatører. Programvaren varsler sistnevnte når førstnevnte begynner å utvise motsatt atferd, noe som bidrar til tidlig forebygging.

Konklusjon

Selv om konseptet AI for ansvarlig spilling er interessant, finnes det ingen perfekt måte å identifisere problematisk atferd på. I tillegg vil ulike operatører innlemme ulike metoder som er unike for plattformen, noe som kan skape et smutthull for spillerne. Dessuten er slik bruk av kunstig intelligens fortsatt i sin spede barndom. Etiske, regulatoriske og tekniske problemer er dessuten også med på å bremse den massive adopsjonen. En av de største utfordringene er imidlertid å overvåke og samle inn spillerdata uten å krenke regulatoriske retningslinjer for personvern.