Slik jukser studentene på eksamen – en av seks innrømmer fusk

Nyheter: I en undersøkelse Sentio har gjort for Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas, oppgir en av seks at de har jukset på eksamen minst én gang.

For ni år siden stilte Universitas samme spørsmål, da svarte kun fem prosent at de hadde jukset på eksamen.

Til tross for økningen, tror Arve Østgård i Sentio at det er flere som jukser enn de som har svart det i undersøkelsen.

Mørketall

–⁠ Det er lettere å svare «aldri» enn å innrømme at man har fusket. Antakelig er det mørketall her, sier Østgård.

I løpet av studieåret 2017/2018 ble 29 studenter ved Oslo Met tatt for fusk. Antallet har vært stabilt de siste årene. Her er det vanligste at plagiat avdekkes, men også bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er tallet dobbelt så høyt. I 2018 ble 64 saker om fusk meldt inn. Hele 56 av disse ble avdekket ved hjelp av verktøyet URKUND, et program som automatisk sjekker innleverte tekster for plagiat.

Klipp og lim

«Klipp-og-lim» er den dominerende fuskemetoden. Nye hentes fra ulike nettsider, men også artikler og tekster hentet fra trykte medier.

UiO har tre typer reaksjoner på fusksaker: Annullering av eksamen, som vil si stryk, eller utestengelse i ett eller to semestre, sier Sivertsen.