Slik forbereder barnehagene seg på gjenåpning

Nyheter: Det foregår nå et omfattende arbeid i Trondheim kommune for å gjøre barnehagene klare til å ta imot barna 20. april.

Som følge av regjeringens beslutning skal barnehagene åpne opp sin virksomhet førstkommende mandag. Barnehagehverdagen blir annerledes men god, og selvsagt forsvarlig i henhold til smittevern, hevdes det i en pressemelding fra Trondheim kommune.

– Et godt samarbeid med foresatte er veldig viktig i dette arbeidet. De kan gi oss gode råd og innspill. Dette vil skje både lokalt gjennom brukerutvalgene i de enkelte barnehagene og sentralt gjennom kommunalt foreldreutvalg for barnehager. I tillegg har kommunens administrative ledelse tett kontakt med de tillitsvalgte og verneombud for å sikre at denne gjenåpningen foregår på en så forsvarlig måte som overhodet mulig og at arbeidssituasjonen for de ansatte skal bli best mulig, heter det videre i pressemeldingen.

Detaljene kommer på plass

Alle ansatte i de kommunale barnehagene skal gjennomgå et eget smittevernkurs før barnehagene igjen åpner. Det samme kurset er også sendt til de private barnehagene i Trondheim kommune. Enhetslederne arbeider denne uka med å gjøre de siste forberedelsene. De nasjonale retningslinjene for barnehagene kommer 16. april.

Økt fare for smitte?

Barn i barnehagealder leker tett sammen og det er derfor nødvendig med skreddersydde retningslinjer for barnehagene.

– Vi vet at få smittes i Trondheim nå, og det er derfor liten grunn til å tro at det er mange i kommunen som er smittet med koronaviruset. Barnehager og skoler har i all hovedsak vært stengt i en måneds tid og vil bli rengjort før åpning. Det vil være viktig å overholde smitteverntiltak og følge råd om ikke å møte i barnehagen ved gitte symptomer fra luftveiene, heter det i meldingen.

Risikogrupper

Likevel er det noen som er i risikogruppene, både blant barna selv, deres foresatte og blant kommunens ansatte, som ikke bør gå i barnehagen selv om den åpner førstkommende mandag. For de som tror de kan være i risikogruppen er det nødvendig med noen avklaringer i samråd med lege, oppfordrer Trondheim kommune.

Barn som kan være i risikogruppen må avklare med sin lege om hvilke retningslinjer som gjelder.

Foresatte/foreldre som kan være i risikogruppen bør søke råd hos sin lege om hvordan de skal forholde seg.

Selv om barnehagene nå åpner igjen er det selvfølgelig grunn til å minne om at de som har milde luftveissymptomer (forkjølelse, sår hals, hoste) og sykdomsfølelse, – det være seg barn, foresatte eller ansatte, ikke skal komme i barnehagen før de er symptomfrie.

Spør ekspertene

Som en del av forberedelsene til å gjenåpne barnehagene vil kommunens ledelse og de helsefaglige ekspertene svare på spørsmål fra foreldre og foresatte med barn i barnehager i en direktesending torsdag 16. april klokka 10.00.

Byens innbyggere kan allerede nå sende inn sine spørsmål på e-post:

[email protected]