Slik blir tiltakene som skal sikre folks inntekt

Nyheter: Staten tar en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, mens bedrifter får utsatt frist for å betale skatter og avgifter.

Se liste over tiltakene nederst i saken

Det er klart etter at samtlige partier på Stortinget er blitt enige om de første tiltakene som skal berge Norge gjennom koronakrisen. Regjeringen la fram sine forslag til tiltak fredag og siden da har de forhandlet med opposisjonen for å bli enige.

Mandag morgen la partiene fram det de er enige om. Hovedmålet er å sikre folk inntekt, selv om de blir permittert og kanskje mister jobben på sikt. Samtidig forsøker staten å lette byrden på bedriftene ved å ta mesteparten av regningen for permitteringer, sykepenger og omsorgspenger, samt utsette innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt.

Nye ordninger skal sikre inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende. I tillegg er det laget ordninger for å hjelpe luftfarten.

Pakken inneholder dessuten tiltak for å sikre folk med lave inntekter, og hindre at de som trenger sosiale ytelser eller mottar arbeidsavklaringspenger, skal miste ytelsene.

– Ingen alene

– Det har vært viktig for Arbeiderpartiet at vi alt fra starten av sender et tydelig signal om at ingen skal bli stående alene, sa finanspolitisk talsperson Hadia Tajik da hun la fram tiltakene i vandrehallen på Stortinget mandag morgen.

Hun understreket viktigheten av at folk har en forutsigbarhet og var også opptatt av at de med lavest inntekt må sikres spesielt.

– Nå står befolkningen og næringslivet i en veldig vanskelig situasjon. Da må vi hjelpe og gi trygghet, både for økonomien til hver enkelt og for å trygge arbeidsplasser. Det har vi klart i disse forhandlingene, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Politikerne er enige om at tiltakene er dyre, men nødvendige.

– Det kommer til å koste masse, masse penger. Men dette er helt nødvendig nå, fordi vi er i en helt ekstraordinær situasjon, sier Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til NTB.

– Drosjesjåføren, frisøren, industriarbeideren og andre arbeidsfolk som hadde trygge inntekter for bare en uke siden, opplever nå stor usikkerhet. Tiltakene i dag vil hjelpe dem og norske bedrifter som allerede står i en veldig krevende situasjon, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er spesielt fornøyd med at lærlinger skal sikres lønn, mens MDG peker på gjennomslag for små bedrifter og frilansere. Blant annet vil endringen i den laveste momssatsen komme i kulturlivet og idretten til gode.

Vet ikke prisen

Opposisjonen på Stortinget ble enige om tiltak alt søndag, men det ble forhandlet til langt på natt for å komme til enighet også med regjeringspartiene. Alle ønsket en bred oppslutning om tiltakene.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) er glad for enigheten. Han påpeker at forhandlingene har foregått mens koronavirusets spredning har ført til hurtige og omfattende endringer i næringslivet og i samfunnet generelt.

Han kan ikke si hvor mye pakken vil koste.

– Det å komme med et fasitsvar på det tallet akkurat nå, er umulig. Vi vet ikke hvor mange som blir rammet av dette koronautbruddet, sier han til NTB.

Næringslivet fornøyd

Enigheten på Stortinget blir godt mottatt av næringslivets organisasjoner.

– Et samlet Storting har gått foran og har vist det politiske lederskapet vi trenger i denne krisen. NHO er glade for at politikerne har lyttet og forstått bedriftenes alvorlige situasjon, sier Ole Erik Almlid.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke mener det blir gjort viktige grep for handels- og tjenestenæringen.

– Dette treffer bedriftseiere og arbeidstakere over hele landet, sier han

Organisasjonen SMB, som representerer mange små bedrifter, er også fornøyd, men savner kompensasjonsordninger for dem som må stenge på grunn av myndighetenes strenge smitteverntiltak, som frisører og privat helsevesen.

– De har i praksis fått yrkesforbud. Her er det mange små aktører som får levebrødet sitt revet bort, sier SMB-leder Olaf Thommessen, som mener tiltakene ikke er nok.

Regjeringen la fram ytterligere forslag for å hjelpe næringslivet. De omfatter statlige lånegarantier. Det er varslet at det vil komme ytterligere tiltak.

Her er krisetiltakene Stortinget ble enige om

Samtlige partier på Stortinget er enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere som rammes av koronakrisen.

* Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20.

* Etter permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G etter. Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 0,75 G

* En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. De skal også sikres sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4.

* Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

* Arbeidsgivere må bare betale 3 dager av sykepenger og omsorgspenger. Antall dager man kan motta omsorgspenger dobles.

* Bedrifter får utsatt frist for betaling av merverdiavgift og forskuddsskatt. Begge forfaller i utgangspunktet 15. april.

* Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent.

* Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter.

* For dem som mottar sosiale ytelser, blir aktivitetskravet lagt på is inntil videre.

* Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.