Slik blir P-huset ved Trondheim sentralstasjon

Nyheter: Nå starter byggingen av Gryta parkeringskjeller ved Trondheim S. Når parkeringsanlegget står ferdig, vil 200 parkeringsplasser bli flyttet fra gateplan ned under bakken. Dette vil frigi plass til sykkelvei, kollektivtrafikk og nye byrom ved Trøndelags viktigste knutepunkt.

Gryta P-kjeller blir et moderne parkeringsanlegg med stor kapasitet og løsninger for elbil-lading. Sammen med den nye kollektivterminalen på Trondheim S vil P-kjelleren tilrettelegge for alle typer transport og forbedre tilgjengeligheten i området for gående og syklende.

– Gryta P-kjeller er mye mer enn et eiendomsutviklingsprosjekt for oss. Dette er første byggetrinn i et grønt byutviklingsprosjekt og et viktig bidrag til en ny og levende bydel, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom, i en pressemelding.

Det er Bane NOR Eiendom AS som gjennom sitt eiendomsutviklingsselskap «TrondheimStasjonssenter Gryta AS» er byggherre for den nye parkeringskjelleren. Trym Bygg og Anlegg AS er entreprenør. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på 190 millioner kroner. Rammen inkluderer en god del forberedelser for kommende byggetrinn.

– Dette er et komplekst prosjekt med mange involverte. I tett samarbeid med Bane NOR Eiendom skal vi løse det på en god måte til det beste for byens befolkning, sier Gabriel Bjørseth, ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet hos entreprenøren Trym Bygg og Anlegg AS.

Langs kanalen

Gryta P-kjeller bygges under bakken langs kanalen fra krysset ved Politihuset og Scandic Nidelven til Jernbanebrua ved Trondheim S. Parkeringsanlegget blir på 5 500 kvm og får plass til 200 biler. På bakkeplan over den nye parkeringskjelleren skal det etableres en ny, oppgradert fylkesvei med kollektivfelt og holdeplasser. Parkeringsdekket over dagens bussterminal skal senere rives.

Egen varslingstjeneste

I byggeperioden fram til høsten 2022 blir Gryta stengt for biltrafikk, men åpen for gående, syklister, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. Omkjøring blir skiltet via Fjordgata.

Utbyggerne vil gjennom hele byggeperioden, holde trafikanter, næringsdrivende og beboere i området løpende orientert om omkjøringer, stenginger og andre aktiviteter.

– Vi vil oppdatere folk på hva som skjer slik at de får en trygg og forutsigbar hverdag. Dette vil vi blant annet gjøre gjennom infomøter, vår egen SMS-varslingstjeneste, prosjektets nettside, media og skilting og informasjon på anleggsområdet, forteller Hognestad.

Kollektivtrafikken i området vil kun bli berørt ved at det vil bli etablert en midlertidig trasé utenfor anleggsområdet.

Ferdigstilles høsten 2022

Når den nye parkeringskjelleren etter planen skal stå klar høsten 2022, er målet at det nye gate- og trafikkmønsteret mellom Jernbanebrua og Brattørbrua også skal være etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan.