Slik blir det nye teknologi­bygget på Kalvskinnet

Nyheter: Statsbygg er klar med prosjektering av nytt teknologibygg for Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) i Trondheim. Mandag var det tilbudsbefaring.

Prosjektet består av to nybygg på totalt 15 000 kvadratmeter, ett bygg på seks etasjer og ett på fire etasjer, begge med to underetasjer. Disse skal knyttes sammen med et glasstak og med eksisterende bygningsmasse i Sverres gate 10, Gunnerus gate 1 og Retorten, melder Statsbygg.

Det nye teknologibygget består av kontorer, laboratorier og undervisningslokaler, og skal huse avdelingene for MATteknologi og informatikk, e-læring og avdeling for Teknologi, samt høgskoleadministrasjonen.

Videre omfatter prosjektet rehabilitering av ca. 1000 kvm i Gunnerus gate 1. Her skal storkjøkken og studentkantine oppgraderes for å imøtekomme økt studentantall ved høgskolen.

I forbindelse med utlysing av totalentreprise for HiST vil det bli avholdt en befaring for samtlige tilbydere 24. februar kl. 12. Det er oppmøte foran inngang til Retorten, Sverres gate 10-12, Trondheim. Anbudsfristen er 27. mars kl 12.

Formålet med befaringen var å avdekke og avklare eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget, og foreta en nærmere presisering av oppdraget.