Skuespiller Lise Fjeldstad er fly forbannet på Ingvild Kjerkol

Nyheter: Skuespiller Lise Fjeldstad (83) beskylder helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) for å forsømme eldreomsorgen. – Behov for bedring, innrømmer helseministeren.

Forbannet

– Jeg blir jo forbannet på helseministeren. Hun sitter jo med makt. Hun kan gjøre noe, sa skuespiller Lise Fjeldstad (83) da hun gjestet programmet Nyhetsmorgen på NRK tirsdag.

Fjeldstad er en av mange som har latt seg opprøre av dokumentarprogrammet Brennpunkt, hvor NRK har avdekket kritikkverdige forhold i hjemmetjenesten, der pasienter ikke har fått den omsorgen de trenger.

– Jeg er sjokkert. Da jeg så det, ble jeg helt nummen. Det var så uten håp, det var så uten varme. Det var så iskaldt. Det var en brutalitet i det, en menneskeforakt. Man kan ikke bare lene seg tilbake og se på det, sa Fjeldstad, som også langer ut mot helseministeren:

– Hun står med et smil og sier vi må redusere på utgiftene, vi må prioritere bort, vi må prioritere ned. Vekk med fødeavdelinger, psykisk helse … det går ikke an! Hun har jo en mulighet til å spare penger hvis hun bare gir seg på denne utbyggingen av det nye sykehuset her i Oslo. Det er ingen som vil ha det, sier Fjeldstad.

Det siste er en referanse til planen om å legge ned Ullevål sykehus i Oslo og bygge to nye sykehus, en plan regjeringen stiller seg bak.

Kjerkol: – Tar det på alvor

Nå svarer Kjerkol på den kraftige kritikken.

– Jeg deler engasjementet for en god eldreomsorg og tar på alvor at det er variasjoner mellom kommunene våre. Historiene som kommer fram er bekreftelser på at det ikke alle steder er godt nok i dag. Det er behov for bedring av dagens eldreomsorg, slår hun fast i et skriftlig svar til NTB.

Helseministeren tar til orde for at kommunene må ta grep lokalt, men sier også at staten skal bidra. Hun sier det er avgjørende at de ansatte har riktig kompetanse, og at den enkelte har nok kollegaer.

– Vi har lagt fram en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Planen skal bidra til å sikre nok fagfolk med rett kompetanse i omsorgstjenesten, sier hun.

– Hvilke tanker har du om det som er kommet fram på NRK?

– Historiene i Brennpunkt gjør inntrykk. Pasienter og brukere har krav på nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, sier Kjerkol.

– Livredd

I Nyhetsmorgen sa Fjeldstad, som for tiden bor alene og klarer seg selv, at hun er «livredd» for å bli avhengig av omsorg fra det offentlige.

– Jeg tror at veldig mange gamle mennesker er skrekkelig redde, når man også ser hvor umenneskelig det er. Jeg synes synd på helsearbeiderne. For de har så liten tid. De skal rekke så mye på så kort tid, sa Fjeldstad.

På spørsmål om hva som har gått galt når eldre mennesker gir uttrykk for at de er «livredde» for å bli avhengig av offentlig omsorg, svarer Kjerkol:

– Det tror jeg ikke det er et enkelt svar på. Jeg er opptatt av at vi må se fremover og finne løsninger.

Og videre:

– Vi vil sammen med kommunene jobbe for et likeverdig tilbud over hele landet. Det er 356 kommuner i Norge. De har ulik demografi og ulike typer av tjenester. Til felles er det at de alle skal og må håndtere at vi blir flere eldre.

Har flere planer

Helseministeren viser til flere prosjekter som allerede er satt i gang. Snart kommer utredningen fra Helsepersonellkommisjonen, som skal peke på endringer som kan redusere deltidsbruken.

– Til sommeren legger vi fram vår eldrereform som blant annet skal styrke hjemmetjenesten og samtidig etablere et eget boligeldreprogram sånn at vi bedre kan møte samfunnsendringene fremover. Vår ambisjon er å gjøre det trygt å bo hjemme så lenge de eldre selv ønsker, sier Kjerkol.

Men hun er også tydelig på at alt ikke kan løses hjemme hos folk.

– Dersom det eneste tilbudet som kan dekke behovet for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, er en sykehjemsplass, så har man rett til sykehjemsplass, slår hun fast.

(©NTB)