Skråsikker Ottervik: – Byggingen av storhall starter rett etter fiskerimessa

Nyheter: Trusler om søksmål og innklaging til EFTAs kontrollorgan til tross: Rita Ottervik uttrykte ikke snev av tvil da hun på Idrettsrådets årsmøte i går fastslo at første spadetak for storhallen på Nidarø tas rett etter at årets fiskerimesse er over.

Foran et 6o-talls representanter fra byens idrettsklubber var det liten tvil å spore hos ordfører Rita Ottervik, da hun fastslo følgende:

– Utbyggingen kommer i gang etter fiskerimessa nå til høsten. Det hadde blitt litt kjett synes jeg, hvis Trondheim skulle sagt nei til kvalifiseringsrunder til EM i håndball. Vi må ha muligheter for hverdagsidretten og vi må bygge så smart at vi klarer å få de store kampene hit. Slik at vi får se Sander Sagosen på hjemmebane. Det hadde vært fryktelig kjedelig å sende han til Sverige, eller en annen plass, sa Ottervik.

I sal K4 i Trondheim Spektrum satt også et solid knippe av idretts- og kommunetopper, blant andre rådmann Morten Wolden, skipresident Erik Røste, fotballpresident Terje Svendsen og kommunaldirektør Ola By Rise. 

– Ingen grunn til å være skråsikker

Håkon Haaheim, utreder for Øya Velforening mener imidlertid ordføreren har liten grunn til å være skråsikker:

– På ingen måte. Saken er beheftet med en rekke usikkerheter, saksbehandlingsfeil og høy risiko. Det er også store endringer i planen som ble vedtatt sammenlignet med saken som var til høring. Kommunen risikerer derfor å måtte ta opp saken til både konsekvensutredning og ny høring før et gyldig vedtak kan fattes, sier Håheim, som opplyser at bystyrevedtaket vil bli angrepet juridisk fra flere hold:

– Vi er flere grupperinger som utarbeider klager og anker. En omfattende klage er allerede sendt EFTAs kontrollorgan. Vi har engasjert advokat med lang fartstid fra Fylkesmannen, som jobber med brudd på en rekke bestemmelser i blant annet plan og bygningslov. Vi har også forberedt en pengeinnsamling til advokatutgifter og går i disse dager ut med invitasjon til potensielle givere, opplyser Håheim.

– Men er ikke slaget over nå?

– Slaget er på ingen måte over, det har knapt startet. Det er mange stener som sitter løst i grunnmuren under vedtaket om ny reguleringsplan. Rådmannen har heller ikke funnet det riktig å informere berørte parter om ny reguleringsplan og klagefristen begynner ikke å løpe før varselet er gitt, sier Håheim, som mener at Miljødirektoratets naturområdebeskrivelser gi gode argumenter for at Nidarø vernes som urbant naturområde i tråd med nasjonal strategi for friluftsliv:

– Vi forstår at FrP ikke er veldig opptatt av dette, men det er oppsiktsvekkende at Ap, SP og KrF ser bort fra parkområdets betydelige folkehelsepotensial. Nidarø er fra naturens side ikke tilrettelagt for skyggelegging, tungtransport, tomgangskjøring og biltrafikk, sier Håheim.

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!