Skoler og barnehager stenges ikke

ekstremværet: Kriseledelsen i Trondheim kommune har besluttet å ikke stenge skoler, barnehager eller andre kommunale enheter torsdag som følge av ekstremværet “Ingunn”. Men opplyser samtidig at innbyggere og ansatte må være forberedt på at dette kan endres på kort tid tidlig torsdag morgen.

Selv om kommunen ikke stenger skoler, barnehager etc. på generelt grunnlag legges det opp til at det må gjøres individuelle vurderinger på den enkelte enhet dersom de opplever strømbrudd eller andre forhold som gjør det vanskelig å opprettholde tjenestene, heter det i en pressemelding fra kommunen.

annonse

Ikke hjemmekontor

Trondheim kommune innfører heller ikke hjemmekontor for sine ansatte torsdag. Skulle uværet imidlertid skape vanskeligheter med å komme seg til og fra arbeid, kan hver enkelt ansatte jobbe hjemmefra i tråd med gjeldende rutiner for hjemmekontor. Også bystyremøtet torsdag vil gå som planlagt.

Trondheim kommune oppfordrer videre lag, foreninger og organisasjoner om å vurdere å avlyse/utsette aktivitet og møter onsdag kveld, slik at det blir minst mulig trafikk utendørs mens ekstremværet er som verst. Dette gjelder også planlagte foreldremøter, nyttårsball etc.  på kommunens skoler og fritidsklubber onsdag kveld.

Trondheim kommune vil gjøre det de kan for å ivareta og trygge beboerne ved våre helseinstitusjoner. Pårørende bes om å avstå fra besøk i kveld dersom dette ikke er helt nødvendig.

Det er innført økt beredskap på Legevakta for å håndtere hendelser som kan oppstå.

Det oppfordres videre til at innbyggerne i størst mulig grad holder seg innendørs mens uværet herjer, sikrer løse gjenstander på sine eiendommer og gjør nødvendige forberedelser for å takle strømbrudd. Det vises til informasjon om egenberedskap på denne lenken.

Dersom situasjonen endrer seg torsdag morgen, og det oppstår behov for å innføre andre ordninger, vil Trondheim kommune informere om dette på egne nettsider og gjennom media. Følg ellers nettstedet varsom.no