Derfor fortsetter skoler og barnehager på grønt nivå

Nyheter: På det nåværende tidspunkt er det besluttet at skoler og barnehager fortsetter på grønt nivå med noen unntak for enheter der det er smitte.

Det går frem av en pressemelding fra Trondheim kommune mandag.

Prioriterer barn og unges hverdag

– Målsettingen for kommunen har vært å normalisere hverdagen i barnehage og skole så mye som mulig, noe grønt nivå gir anledning til. Vi ønsker prioritere barn og unges hverdag i barnehage og skole. Informasjonen tilsier at de som er smittet i størst grad er smittet i sosiale sammenhenger utenfor barnehage/skole, heter det i meldingen.

Karantene i påvente av test

Per i dag settes barn som kan ha vært utsatt for smitte i karantene slik som før, inntil de får tatt hurtigtest. Det betyr at vi per i dag skjermer svært mange barn og elever for smitte, slik vi har gjort før. Når de har fått negativt svar på første test, kan de gå tilbake til barnehage/skole.

TISK-kapasitet (Testing, isolasjon, sporing og karantene) er presset. Det jobbes med tiltak (som skal øke testkapasiteten. Barn i/ barnehage og skole skal prioriteres for testing og smittesporing.

Trondheim kommune vil komme tilbake med opplysninger om testene når planen er klar i løpet av dagen. Det sendes en egen pressemelding om dette når opplegget er klart.

Mest smitte i studentmiljøet

Smittesituasjonen generelt i Trondheim kommune er preget av smitte blant studenter, mens det i resten av samfunnet nå synes å være lav smitte.

Trondheim kommune har relativt høyt vaksinasjonsnivå, i alle aldersklasser over 18 år. I tillegg starter vaksinering av 16-17-åringer i løpet av få dager.

Enkeltvurderinger

Skoler og barnehager generelt fortsetter på grønt nivå, men det gjøres egne vurderinger for enkeltskoler og barnehager når det oppstår en smittesituasjon. Kommunalsjefene for skole og barnehager er i tett kontakt med enhetene og gjør slike vurderinger ut fra situasjonen på den enkelte skole og barnehage.

For barnehagene har utfordringen så langt i høst vært mangel på ansatte. Dette skyldes dels lang ventetid på test, dels forkjølelsessymptomer som fordrer at de holder seg hjemme. Situasjonen forverres av mangel på kjente vikarer. Enkelte barnehager har derfor måtte redusere tilbudet enkelte dager. Slike beslutninger tas i dialog med kommunalsjefen.